Wijziging in de Nieuwe Aanbestedingswet: belangenverstrengeling

De huidige Aanbestedingswet 2012 is per 1 april 2013 in werking getreden. De wet moet worden aangepast, omdat op 28 maart 2014 drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn vastgesteld. Dat had uiterlijk op 18 april 2016 gemoeten. De termijn is niet gehaald.

De huidige Aanbestedingswet 2012 is per 1 april 2013 in werking getreden. De wet moet worden aangepast, omdat op 28 maart 2014 drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn vastgesteld. Dat had uiterlijk op 18 april 2016 gemoeten. De termijn is niet gehaald.

In de afgelopen weken zijn er een aantal artikelen verschenen over de wijzigingen in de Nieuwe Aanbestedingswet. We hebben geschreven over de wijziging van het gunningscriterium economisch meest voordelige aanbieding, de gewijzigde eigen verklaring en de nieuwe uitsluitingsgrond, de past performance. In dit artikel wordt gesproken over de wijziging betreffende belangenverstrengeling.

Belangenconflict/betrokkenheid voorbereiding

Een eerlijke mededinging kan alleen gewaarborgd zijn als belangenconflicten worden vermeden. Aanbestedende diensten moeten daarom maatregelen nemen om belangenconflicten tegen te gaan.

Belangenconflicten kunnen er zijn in vele gedaanten. Bijvoorbeeld als personen werkzaam bij de aanbestedende dienst (financiële) belangen hebben bij de winst van een inschrijver. Er is een nieuw artikel opgenomen in de Aanbestedingswet (artikel 1:10b) dat de aanbestedende dienst verplicht om “passende maatregelen” te nemen om de belangenconflicten tegen te gaan. Die passende maatregelen zouden kunnen zijn: het maken van een integriteitsbeleid door middel van bijvoorbeeld protocollen en/of codes.

Indien de passende maatregelen niet worden getroffen, kan het tot gevolg hebben dat de aanbestedingsprocedure ongeldig is. In het uiterste geval kan ook worden besloten tot uitsluiting van een inschrijver die voordeel heeft bij het belangenconflict.

Aanbestedende diensten moeten dus actief aan de slag. Er zal een integriteitsbeleid moeten worden ontwikkeld en gehandhaafd. Het initiatief ligt bij de aanbestedende dienst.  

Thema's: Bouw en vastgoed en Aanbestedingen
Auteurs: mr. Wim Bulthuis, mr. Rudolf Knegtering en mr. Dirk-Jan Westra

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok