Wijziging Aanbestedingswet niet per 18 april 2016 geïmplementeerd

De huidige Aanbestedingswet 2012 is per 1 april 2013 in werking getreden. De wet moet worden aangepast, omdat op 28 maart 2014 drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn vastgesteld. Die hadden uiterlijk op 18 april 2016 moeten worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

Implementatie Nieuwe Aanbestedingswet niet op 18 april 2016

Het is de Nederlandse regering niet gelukt om het wetsvoorstel inzake de wijziging op de Aanbestedingswet 2012 op 18 april 2016 te implementeren in de Nederlandse wetgeving. Dat is niet gelukt, omdat andere, ook van belang zijnde regelgeving, zoals het Aanbestedingsbesluit, de ARW en de Gids Proportionaliteit nog niet door de Tweede Kamer kunnen worden behandeld. Dat kan pas als de wijzigingen die door de Tweede Kamer zijn voorgesteld op het wetsvoorstel zijn behandeld. De regering streeft ernaar om de wet per 1 juli 2016 van kracht te laten worden.

Wat zijn de gevolgen?

Vanaf 18 april 2016 dient bij de uitleg van de Aanbestedingswet 2012 geanticipeerd te worden op de voorgestelde wetswijziging, de geldende jurisprudentie van het Europese Hof en de drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen. Daarbij mag de interpretatie daarvan niet in strijd zijn met de huidige Aanbestedingswet.

Een aantal bepalingen uit die Nieuwe Aanbestedingswet hebben rechtstreekse werking. Het gaat dan om bepalingen die voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. Burgers kunnen daaraan rechten ontlenen. Welke bepalingen precies rechtstreekse werking hebben, is niet te zeggen. Gezien de aard van de wetgeving zijn dat er niet erg veel. 

Thema's: Bouw en vastgoed en Aanbestedingen
Auteurs: mr. Wim Bulthuis, mr. Rudolf Knegtering en mr. Dirk-Jan Westra

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok