Met ingang van heden bieden wij u een nieuwe dienst: het Wmo 2015 rechtsbijstandsabonnement

Het Wmo 2015 rechtsbijstandsabonnement (Wmo RBA) bieden wij u, als u vaste klant bent, kosteloos aan. U hoeft hier ook niets voor te doen. U kunt per direct gebruik maken van het Wmo RBA. Ben u nog geen vaste klant en wilt u ook gebruik maken van alle mogelijkheden van het Wmo RBA? Informeer dan naar de mogelijkheden van het Wmo RBA.

Sinds 2015 is de vernieuwde Wmo van kracht. Deze wet heeft naast een nieuw stelsel ook nogal wat (uitvoerings)vragen met zich gebracht: wie is bevoegd om het onderzoek uit te voeren? Hoe zit het met de privacy? Welke rol speelt het medisch beroepsgeheim? Hoe verhoudt de Wmo 2015 zich tot de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg die per 1 januari 2016 van kracht is geworden? Voor het beantwoorden van vragen op het gebied van de Wmo 2015 introduceren wij daarom het Wmo RBA. Dit is bedoeld voor gemeenten en zorginstellingen om laagdrempelig met ons te kunnen sparren.

Moet hulp bij het huishouden worden gerekend tot maatschappelijke ondersteuning zoals bedoeld in de Wmo 2015? Over deze vraag vond eind maart 2016 de zitting in hoger beroep plaats. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor verordeningen en beleidsregels. Met een het Wmo RBA kunt u bijvoorbeeld verordeningen en beleidsregels ter beoordeling aan ons voorleggen.

Het Wmo RBA van Rotshuizen Geense Advocaten houdt in dat u onbeperkt een beroep kunt doen op de advocaten en overige juristen van Rotshuizen Geense Advocaten die zijn gespecialiseerd in alle facetten van het bestuursrecht en het gezondheidsrecht. U kunt bij ons te rade gaan voor een telefonisch advies, een gesprek bij u of bij ons op kantoor, het opstellen van een brief, het opstellen van een eenvoudig advies, het nakijken van een conceptbrief, het toetsen van conceptbesluiten, verordeningen, beleidsregels, het opstellen van een eenvoudig contract e.d. Onze bedoeling is om snel met elkaar te kunnen schakelen om zo geschillen te voorkomen. De dienstverlening van ons moet voor u immers van toegevoegde waarde zijn!

Wanneer het om een ingewikkeld advies of een uitgebreid contract gaat of er uitvoerig onderhandelingen en/of een procedure moet worden gevoerd, dan vallen dergelijke werkzaamheden buiten het Wmo RBA. Het abonnement wordt echter met soepelheid gehanteerd. Grofweg ligt de grens tussen het Wmo RBA /nieuw te openen dossier bij een tijdsbesteding per gevraagd advies rond de twee uren.

Dit geldt dus per advies; het aantal adviezen op jaarbasis is onbeperkt.

Wij hopen ook op het gebied van de Wmo 2015 onze prettige samenwerking met u te continueren, of een nieuwe samenwerking aan te gaan, en vele vragen van u te kunnen beantwoorden.

U kunt uw vraag telefonisch stellen via 058-2122444 en vragen naar een van onze Wmo specialisten of via e-mail: Wmo@rgadvocaten.nl.

Thema's: Overheid en onderwijs en Bestuursrecht
Auteurs: mr. Adriaan Geense, mr. Cynthia Grondsma, mr. Dirk-Jan Westra en mr. Eric van der Goot

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok