Wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet: gunningscriterium

De huidige Aanbestedingswet 2012 is per 1 april 2013 in werking getreden. De wet moet worden aangepast, omdat op 28 maart 2014 drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn vastgesteld. Die moeten uiterlijk op 18 april 2016 worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

Morgen, op 9 maart 2016 wordt het wetsvoorstel in de Tweede Kamer besproken. In de komende weken zullen in een aantal artikelen de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige Aanbestedingswet worden besproken. Naast de Aanbestedingswet 2012 zullen ook het Aanbestedingsreglement Werken 2012 en de Gids Proportionaliteit worden aangepast. In dit artikel aandacht voor de wijziging van het gunningscriterium economisch meest voordelige aanbieding.

Gunningscriterium

Artikel 2.114 e.v. Aanbestedingswet schrijft voor dat er gegund wordt aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving. Dit kan zijn:

 1. beste prijs-kwaliteitverhouding;
 2. laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit, zoals de levenscycluskosten;
 3. laagste prijs.

Het uitgangspunt blijft de beste prijs-kwaliteitverhouding of de laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit. Deze laatste is nieuw. Naast de aanschafprijs van een product wordt ook een ander kostencriterium meegewogen, zoals de kosten die zijn verbonden aan de gehele levenscyclus van een product. Dit is verder uitgewerkt in artikel 2.115a. Uit dit artikel volgt onder andere dat de aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken moet vermelden welke gegevens inschrijvers moeten verstrekken en welke methode hij zal gebruiken om de levenscycluskosten op basis van die gegevens te bepalen.

Voor het gunnen op basis van de laagste prijs blijft gelden dat dit een uitzondering betreft en moet worden gemotiveerd.

De uitbreiding van het gunningscriterium is niet alleen gewijzigd. In een volgende artikel zal worden ingegaan op de eigen verklaring en de “past performance”.

Indien u meer informatie wenst of bijvoorbeeld een workshop of lezing wenst, neem dan vooral contact met ons op.

Thema's: Bouw en vastgoed en Aanbestedingen
Auteurs: mr. Wim Bulthuis, mr. Rudolf Knegtering en mr. Dirk-Jan Westra

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

 • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
  Lees meer
 • Digitale error komt voor risico van de advocaat
  Lees meer
 • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
  Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok