Wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet: eigen verklaring

De huidige Aanbestedingswet 2012 is per 1 april 2013 in werking getreden. De wet moet worden aangepast, omdat op 28 maart 2014 drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn vastgesteld. Die moeten uiterlijk op 18 april 2016 worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving.

Eigen verklaring

Op 8 maart 2016 is een artikel verschenen over de wijziging van het gunningscriterium economisch meest voordelige aanbieding. In dit artikel wordt gesproken over de bij u ongetwijfeld bekende eigen verklaring.

De eigen verklaring is geïntroduceerd om de administratieve lasten van inschrijvers te verlagen. Het gebruik van de eigen verklaring is voorgeschreven. Bij de Europese aanbesteding is de eigen verklaring verplicht. Bij nationale aanbestedingen en bij meervoudig onderhandse procedures is de eigen verklaring alleen verplicht als uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen worden gesteld.

De eigen verklaring moet worden ingediend volgens een bepaald model. De eigen verklaring zal worden vervangen door het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Het zal gaan gelden voor Europese en nationale aanbestedingen. Het gebruik is verplicht. Een groot verschil met de huidige eigen verklaring is dat bewijsmiddelen al tijdens de aanbestedingsprocedure opgevraagd mogen worden, als dat nodig is voor een goed verloop van de procedure. Als deelnemer in de aanbestedingsprocedure zult u met deze nieuwe verklaring van doen hebben.

Indien u meer informatie wenst over bijvoorbeeld een workshop of lezing wenst, neem dan vooral contact met ons op. 

Thema's: Bouw en vastgoed en Aanbestedingen
Auteurs: mr. Wim Bulthuis, mr. Rudolf Knegtering en mr. Dirk-Jan Westra

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok