Vordering in faillissement voortaan online indienen

Sinds 1 oktober 2015 is het mogelijk om vorderingen in een faillissement waarvan één van de advocaten van Rotshuizen Geense Advocaten curator is in te dienen via de website.

Deze nieuwe mogelijkheid scheelt zowel de crediteur als de curator werk: de crediteur hoeft geen brief meer te sturen en de curator heeft direct alle juiste gegevens. Na indienen van de vordering krijgt de crediteur binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging per e-mail. Ook de verdere correspondentie met crediteuren zal zoveel mogelijk per e-mail plaatsvinden.

In elk faillissement moet  de curator elk kwartaal een verslag maken. Deze verslagen worden gepubliceerd op onze website. Crediteuren die online een vordering hebben ingediend, krijgen een e-mail zodra er in het faillissement van hun vordering een nieuw kwartaalverslag gepubliceerd wordt.

Crediteuren in oude faillissementen die ook graag van deze service gebruik willen maken (dus een e-mail zodra er een kwartaalverslag verschijnt) kunnen hun e-mailadres doorgeven aan onze administrateur faillissementen Eelke Heidinga. Daarbij wel graag aangeven om welk faillissement het gaat.

Thema: Faillissementen

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok