Vordering in faillissement voortaan online indienen

Sinds 1 oktober 2015 is het mogelijk om vorderingen in een faillissement waarvan één van de advocaten van Rotshuizen Geense Advocaten curator is in te dienen via de website.

Deze nieuwe mogelijkheid scheelt zowel de crediteur als de curator werk: de crediteur hoeft geen brief meer te sturen en de curator heeft direct alle juiste gegevens. Na indienen van de vordering krijgt de crediteur binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging per e-mail. Ook de verdere correspondentie met crediteuren zal zoveel mogelijk per e-mail plaatsvinden.

In elk faillissement moet  de curator elk kwartaal een verslag maken. Deze verslagen worden gepubliceerd op onze website. Crediteuren die online een vordering hebben ingediend, krijgen een e-mail zodra er in het faillissement van hun vordering een nieuw kwartaalverslag gepubliceerd wordt.

Crediteuren in oude faillissementen die ook graag van deze service gebruik willen maken (dus een e-mail zodra er een kwartaalverslag verschijnt) kunnen hun e-mailadres doorgeven aan onze administrateur faillissementen Eelke Heidinga. Daarbij wel graag aangeven om welk faillissement het gaat.

Thema: Faillissementen

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Buitenlandse vakantie met je kind en vervangende toestemming
    Lees meer
  • De NOW-regeling: hoe nu verder?
    Lees meer
  • Corona-betekening door deurwaarder is rechtsgeldig
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Deze website gebruikt cookies Ok