Nieuw ontslagrecht; kantonrechters niet altijd op één lijn! (Deel 2)

Met ingang van 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht (Wet Werk en Zekerheid) van kracht. In de afgelopen maanden zijn de eerste WWZ-uitspraken gepubliceerd. Uit de uitspraken kan afgeleid worden dat kantonrechters (nog) niet op één lijn zitten. Deel II.

Overgangsrecht WWZ
De WWZ kent een ingewikkelde regeling voor het overgangsrecht. Wanneer is het oude recht nog van toepassing en wanneer valt een ontslag onder het nieuwe recht?

Kantonrechter Alkmaar 30 juli 2015
De werkgever dient na 1 juli 2015 een voorwaardelijk verzoek tot ontbinding in nadat  de werknemer voor 1 juli  op staande voet is ontslagen. De kantonrechter is van oordeel dat op  het ontbindingsverzoek het nieuwe recht van toepassing is omdat het geding geen betrekking heeft op de opzegging. Dit betekent onder meer dat tegen de beschikking hoger beroep en zelfs cassatie bij de Hoge Raad kan worden ingesteld. Ook de kantonrechters te Apeldoorn en Den Haag hebben vergelijkbare uitspraken gedaan.

Kantonrechter Amsterdam 19 augustus 2015
In een vergelijkbare situatie oordeelde de kantonrechter Amsterdam echter dat op het ontbindingsverzoek wel het oude recht van toepassing is, omdat het verzoek nauw verbonden is met het ontslag op staande voet. Deze kantonrechter legt het begrip “betrekking hebben op” ruimer uit dan zijn collega in Alkmaar en motiveert dit door te stellen dat voorkomen moet worden dat op verschillende procedures die voortkomen uit hetzelfde ontslag, verschillende regels van toepassing zijn.

Zoveel kantonrechters, zoveel uitspraken. Ik ben benieuwd wat we de komende maanden nog meer gaan lezen. Ik houd u op de hoogte.

Thema: Arbeid

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok