Journalist geen belanghebbende bij raadsbesluit tot geheimhouding

Rotshuizen Geense staat de gemeente het Bildt bij.

De rechtbank oordeelt dat bij geheimhouding van stukken, door een besluit van de gemeenteraad, de aanvrager tot kennisname van die stukken belanghebbend moet zijn bij het geheimhoudingsbesluit. Een journalist is dat niet. Indien de gemeenteraad tot geheimhouding heeft besloten, dan is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) niet van toepassing. Een aanvraag tot het kennisnemen van stukken op basis van de Wob kan wel door een niet-belanghebbende worden gedaan.

Bekijk de publicatie

Open PDF-bestand download

Bron: Leeuwarder Courant

Thema's: Overheid en onderwijs en Bestuursrecht

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok