Journalist geen belanghebbende bij raadsbesluit tot geheimhouding

Rotshuizen Geense staat de gemeente het Bildt bij.

De rechtbank oordeelt dat bij geheimhouding van stukken, door een besluit van de gemeenteraad, de aanvrager tot kennisname van die stukken belanghebbend moet zijn bij het geheimhoudingsbesluit. Een journalist is dat niet. Indien de gemeenteraad tot geheimhouding heeft besloten, dan is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) niet van toepassing. Een aanvraag tot het kennisnemen van stukken op basis van de Wob kan wel door een niet-belanghebbende worden gedaan.

Bekijk de publicatie

Open PDF-bestand download

Bron: Leeuwarder Courant

Thema's: Overheid en onderwijs en Bestuursrecht

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Meer ruimte voor kredietverkrijging? Het Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden is ingediend
    Lees meer
  • Vacature advocaat of advocaat-stagiaire overheid en onderwijs
    Lees meer
  • Werkgevers alert: Nieuwe uitvoeringsregels ontslagprocedure UWV
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Deze website gebruikt cookies Ok