Beroep op financieringsvoorbehoud bij koop woning niet altijd mogelijk

Het is verstandig om bij de koop van een woning overeen te komen dat u als koper onder de koopovereenkomst uit kunt, indien u de financiering niet rond krijgt. Uit een uitspraak van de uitspraak van de Rechtbank Overijssel blijkt echter dat u niet in alle gevallen een beroep op een financieringsvoorbehoud kunt doen. Dromers worden bestraft!

In een uitspraak van de Rechtbank Overijssel was sprake van de verkoop van een woning voor de prijs van € 435.000,-. De koper moest voor de betaling een lening afsluiten van € 225.000,-. Zou dit niet lukken, dan zou zij de koop kunnen ontbinden.

De koper heeft binnen de afgesproken termijn een beroep op het financieringsvoorbehoud gedaan. De verkopers berustten hierin echter niet. Zij hielden de koper aan haar verplichtingen. Wanneer zij hier niet aan zou voldoen, moest zij de (gangbare) contractuele boete van tien procent van de koopprijs betalen, oftewel € 43.500,-.

De rechtbank oordeelt dat de koper in dit geval geen beroep op het financieringsvoorbehoud toekomt. Op basis van haar brutojaarinkomen van € 22.921,- had het voor haar zonneklaar moeten zijn dat zij geen hypotheek kon krijgen van € 225.000,-. Met dat inkomen lukt het namelijk maar om een hypotheek te krijgen van € 81.082,-. De rechter zal echter nog wel tot matiging van de contractuele boete overgaan, daarover moeten partijen nog verder procederen.

Deze uitspraak leert dat wanneer een koper droomt, maar bij zijn (juridische) volle bewustzijn toch een overeenkomst aangaat, hij van een koude kermis thuis kan komen. Dit is een belangrijke les voor kopers. Ook voor verkopers is het goed om ervan bewust te zijn dat een beroep op een financieringsvoorbehoud niet altijd toelaatbaar is. Kortom: bezint eer ge begint!

Thema's: Bouw en vastgoed en Contracten en schade
Auteur: mr. Eric van der Goot

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Vacature advocaat of advocaat-stagiaire overheid en onderwijs
    Lees meer
  • Werkgevers alert: Nieuwe uitvoeringsregels ontslagprocedure UWV
    Lees meer
  • Zorg op afstand krijgt steeds meer vorm
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Deze website gebruikt cookies Ok