Rotshuizen Geense Scriptieprijs

Rotshuizen Geense Advocaten looft eens per twee jaren een scriptieprijs uit, met de bedoeling om de capabele en ambitieuze rechtenstudent te bemoedigen, en om de banden met de universitaire rechtenstudenten in de regio te onderhouden. De ingezonden scripties worden beoordeeld, en de winnaar wordt verkozen, door een beoordelingscommissie bestaande uit een advocaat van Rotshuizen Geense Advocaten en - van de Rijksuniversiteit Groningen - de decaan van de rechtenfaculteit en een hoogleraar of docent naar gelang het (tweejaarlijks vast te stellen) onderwerp. De winnaar wordt (onder meer) beloond met een geldbedrag van € 1.500,00.

Het huidig onderwerp ten aanzien waarvan nog tot 15 september 2016 scripties kunnen worden ingezonden luidt:

"bedrijf in nood"

In tijden van recessie is het onderwerp, zo ervaren de advocaten van Rotshuizen Geense, uitermate actueel. Menig bedrijf failleert, (turbo)liquideert, reorganiseert, ‘pre-packt’ of verzoekt om surseance van betaling met grote gevolgen voor bestuurders, werknemers en crediteuren, al dan niet gesterkt door zekerheidsrechten. Bijzonder is ook de plotse betrokkenheid van een curator, vereffenaar of (stille) bewindvoerder. Heeft jouw scriptie betrekking op het onderwerp, schroom dan niet en stuur jouw scriptie in met inachtneming van het wedstrijdreglement. De beoordelingscommissie bestaat uit de volgende leden:

Rotshuizen Geense Advocaten
De heer mr. A.J.H. Geense
advocaat Insolventie- en Ondernemingsrecht

Rijksuniversiteit Groningen
De heer prof. mr. dr. J.B. Wezeman
decaan rechtenfaculteit
hoogleraar Handelsrecht en Ondernemingsrecht

Rijksuniversiteit Groningen
Mevrouw prof. mr. dr. H.E. Boschma
hoogleraar Ondernemingsrecht

Neem ingeval van vragen contact op met de heer mr. M. Ph. Dol, te bereiken via het algemeen kantoornummer of per e-mail via dol@rgadvocaten.nl.

 

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Meer ruimte voor kredietverkrijging? Het Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden is ingediend
    Lees meer
  • Vacature advocaat of advocaat-stagiaire overheid en onderwijs
    Lees meer
  • Werkgevers alert: Nieuwe uitvoeringsregels ontslagprocedure UWV
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Deze website gebruikt cookies Ok