Rotshuizen Geense Advocaten 75 jaar

In 2015 bestond Rotshuizen Geense Advocaten 75 jaar.

In de ontstaansgeschiedenis van Rotshuizen Geense Advocaten zijn drie personen bijzonder belangrijk, te weten mr. dr. Pieter Bonno Wind (geboren 7 juli 1897), mr. dr. Johannes Rutgers (geboren 13 februari 1898.) en mr. Tjeerd Henk Boonstra (geboren 25 september 1930). Bij de naam Rotshuizen Geense Advocaten zijn twee personen van belang, te weten Evert-Jan Rotshuizen (geboren 25 juni 1947) en Adriaan J. H. Geense (geboren 1 november 1951).

Pieter Bonno Wind stond aanvankelijk voor de klas. Tijdens zijn leraarschap heeft Wind rechten gestudeerd. Hij heeft (o.a.) les gegeven aan de HBS-A aan Achter de Hoven te Leeuwarden. In 1936 promoveerde mr. Wind in Groningen op het proefschrift “Historischkritisch  overzicht van de credittheorieën (in het bijzonder van dr. L.A. Hahn’s bankrediettheorie)”. In 1939 is mr. Wind advocaat geworden in Leeuwarden. Hij bleef daarnaast leraar tot ongeveer 1955. Daarna wijdde mr. Wind zich volledig aan de advocatuur.

1942

Johannes Rutgers is door zelfstudie, wat we nu noemen, accountant geworden. Hij had een administratie-/accountantskantoor aan de Willemskade 12a te Leeuwarden. Ook hij heeft tijdens zijn werk rechten gestudeerd. In 1949 promoveert mr. Rutgers op het proefschrift “Openlegging en overlegging  van boekhouding: eenige aanteekeningen bij den tweeden titel van het wetboek van koophandel en daarmee in verband staand bepalingen van privaat- en publiekrechtelijken aard”. In 1942 is mr. Rutgers advocaat geworden, kantoorhoudende aan de Willemskade 12a te Leeuwarden. 

In september 1950 stopte mr. Rutgers als advocaat wegens benoeming tot rechter  in de Arrondissementsrechtbank te Den Haag; later vice-president van Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Mr. Rutgers heeft in 1950 zijn advocatenpraktijk verkocht aan mr. Wind, die zijn advocatenpraktijk voortzette aan de Willemskade 12a te Leeuwarden.

1965

Henk Boonstra is in 1965, toen hij in Leiden als advocaat bij Geelkerken & De Graaf Advocaten werkte, door zijn vader erop gewezen dat de advocatenpraktijk van mr. Wind te koop stond. Mr. Wind had de nodige bouwstoffenleveranciers als cliënten. De vader van mr. Boonstra had op dat moment een administratiekantoor en was daarbij secretaris van de NAPB, afdeling Leeuwarden, de voorloper van het NVOB, op haar beurt de voorloper van het huidige Bouwend Nederland. De vader van mr. Boonstra leidde als genoemde secretaris aanbestedingen. De vader van mr. Boonstra had dus veel contact met aannemers.

Mr. Boonstra is toen vanuit Leiden naar Leeuwarden gekomen om een advocatenkantoor op te zetten. Kort daarop heeft mr. Boonstra de praktijk van mr. Wind overgenomen. Van oudsher heeft het kantoor dus goede contacten met de bouwwereld/aannemerij. 

Mr. Boonstra wilde graag met een andere advocaat kantoor houden. Hij heeft daarop mr. Arjen de Groot benaderd. Mr. De Groot is in 1966 naar Leeuwarden gekomen, waarna mr. Boonstra en mr. De Groot het advocatenkantoor van mr. Wind aan de Willemskade 12a hebben voortgezet onder de naam Boonstra en De Groot Advocaten. In 1989 is het pand aan de Prins Hendrikstraat 8 toegevoegd aan het kantoor aan de Willemskade 12a.

1975

Evert-Jan Rotshuizen kwam in 1975 bij Boonstra en de Groot Advocaten als stagiaire.

1987

Adriaan Geense kwam in 1987 bij Boonstra en de Groot Advocaten als advocaat-medewerker.

In 1994 fuseerde Boonstra en de Groot Advocaten met het notariskantoor mr. J.K. Rademakers, kantoorhoudende aan de Nieuweweg in Leeuwarden, tot Boonstra Rademakers Advocaten en notaris, gevestigd in de panden aan de Willemskade 12a en de drie panden aan de prins Hendrikstraat 6, 8 en 10.  

2006

In april 2006 is afscheid genomen van de notarissen en vanaf dat moment heet ons kantoor Rotshuizen Geense Advocaten. 

2015

Rotshuizen Geense Advocaten bestaat (ruim) 75 jaar. Een gedegen fundament voor een gedegen advies.

De huidige vennoten zijn sinds lange tijd aan Rotshuizen Geense Advocaten verbonden:

Gina Kamsma en Ivo van der Meer kwamen in 1989 respectievelijk 2003 bij kantoor en zijn opgeleid door Adriaan Geense. Pieter van Schravendijk, mede opgeleid door Henk Boonstra, en Wim Bulthuis zetten sinds 1991 respectievelijk 2003de bouwpraktijk van Henk Boonstra voort. Cynthia Grondsma trad in 2003 in dienst en heeft haar opleiding van Evert-Jan Rotshuizen en Adriaan Geense genoten.

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Beledigen van je baas in een groepsapp reden voor ontslag op staande voet?
    Lees meer
  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok