Vrije artsenkeuze toch niet beperkt

Op 6 juni 2014 plaatsten wij een artikel over de beperking van de vrije artsenkeuze. Toen wezen wij er al op dat deze beperking mogelijk juridisch niet houdbaar is. Gisteren heeft de Eerste Kamer het voorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet afgeschoten. De beperking van de vrije artsenkeuze is hiermee voorlopig van de baan.

Europese regelgeving zou mogelijk in de weg staan aan het beperken van de vrije artsenkeuze, zo schreven wij eerder. Een redelijkerwijs te verwachten gevolg van de door het kabinet voorgestane wetswijziging zou in elk geval zijn geweest dat een groot deel van de verzekerden voor een budgetpolis zou kiezen, waarbij de verzekeraar voorschrijft welke arts geraadpleegd kan worden.

De Eerste Kamer heeft als taak wetsvoorstellen aan te nemen of te verwerpen. De voornaamste taak is het toetsen van de rechtmatigheid van een dergelijk voorstel. In het geval van de wijziging van de Zorgverzekeringswet heeft een meerderheid van de Eerste Kamer zich op het standpunt gesteld dat deze wijziging onrechtmatig is, want het wetsvoorstel is verworpen.

 

Thema's: Europees recht, Verzekeringen, Overheid en onderwijs, Ondernemen en Zorg en welzijn
Advocaat: mr. Eric van der Goot

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Gemeente moet schadevergoeding betalen voor schending privacy
    Lees meer
  • Toezeggingen door ambtenaren, zijn die bindend?
    Lees meer
  • GGZ-instelling vrijgesproken van dood door schuld
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Deze website gebruikt cookies Ok