Vrije artsenkeuze toch niet beperkt

Op 6 juni 2014 plaatsten wij een artikel over de beperking van de vrije artsenkeuze. Toen wezen wij er al op dat deze beperking mogelijk juridisch niet houdbaar is. Gisteren heeft de Eerste Kamer het voorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet afgeschoten. De beperking van de vrije artsenkeuze is hiermee voorlopig van de baan.

Europese regelgeving zou mogelijk in de weg staan aan het beperken van de vrije artsenkeuze, zo schreven wij eerder. Een redelijkerwijs te verwachten gevolg van de door het kabinet voorgestane wetswijziging zou in elk geval zijn geweest dat een groot deel van de verzekerden voor een budgetpolis zou kiezen, waarbij de verzekeraar voorschrijft welke arts geraadpleegd kan worden.

De Eerste Kamer heeft als taak wetsvoorstellen aan te nemen of te verwerpen. De voornaamste taak is het toetsen van de rechtmatigheid van een dergelijk voorstel. In het geval van de wijziging van de Zorgverzekeringswet heeft een meerderheid van de Eerste Kamer zich op het standpunt gesteld dat deze wijziging onrechtmatig is, want het wetsvoorstel is verworpen.

 

Thema's: Europees recht, Verzekeringen, Overheid en onderwijs, Ondernemen en Zorg en welzijn
Auteur: mr. Eric van der Goot

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok