Huurtoeslag als (deel)oplossing voor de bezuinigingen in de zorg?

De drie decentralisaties brengen een hoop veranderingen met zich. Een ding is zeker: er wordt bezuinigd. Die bezuiniging dwingt de overheid efficiënter zorg en begeleiding in te kopen en zij dwingt instellingen om dit efficiënter te leveren. Wist u dat het onder omstandigheden mogelijk is om bewoners van onzelfstandige woonruimte in een woonvorm in aanmerking te laten komen voor huurtoeslag? Dit kan wellicht helpen bij de te maken efficiëntieslag.

Instellingen die begeleid wonen, groepswonen voor ouderen of daarmee vergelijkbare woonvormen aanbieden, maken dikwijls gebruik van een gescheiden huur- en zorg-/begeleidingsovereenkomst. De bedoeling daarvan is dat de huurovereenkomst eindigt, zodra de zorg- en/of begeleidingsovereenkomst ook eindigt. Als dit juist wordt vormgegeven, wordt dit in een voorkomend geval ook door de rechter geaccepteerd. In de overeenkomst wordt de huurprijs voor de beschikbaar gestelde woonruimte dan in elk geval afzonderlijk vermeld. Dit betreft meestal onzelfstandige woonruimte.

Het uitgangspunt is dat alleen huurders van zelfstandige woonruimte in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. Dat is een woning met een eigen toegangsdeur die van binnen en van buiten op slot kan worden gedaan. De woning moet ten minste voorzien zijn van een eigen woon(slaap)kamer, keuken en toilet. In de praktijk is dat soort woonruimte veelal voorzien van een eigen huisnummer, hoewel dat geen vereiste is.

Huurders van onzelfstandige woonruimte komen in beginsel niet voor huurtoeslag in aanmerking. Voor onzelfstandige woonruimte waar begeleid wonen, groepswonen voor ouderen of een daarmee vergelijkbare woonvorm wordt aangeboden, geldt op echter een uitzondering. Onder omstandigheden kan de verhuurder aan de Belastingdienst/Toeslagen vragen om ‘aangewezen’ te worden. Met een dergelijke aanwijzing is het voor huurders van deze onzelfstandige woonruimte tóch mogelijk om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. De verhuurder moet dan wel een instelling als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen zijn (‘een WTZi’). Ook geldt nog een aantal andere eisen waaraan de verhuurder moet voldoen. Zo moet uit een eventuele gecombineerde overeenkomst met huurders duidelijk blijken wat er voor de huur van de woonruimte wordt betaald.

Indien u een WTZi bent, maar nog niet om een aanwijzing hebt gevraagd door de Belastingdienst/Toeslagen, dan kan het de moeite lonen om de mogelijkheid om te worden ‘aangewezen’ te (laten) onderzoeken. Indien uw cliënten in aanmerking zouden kunnen komen voor huurtoeslag, zou u de prijsstelling wellicht kunnen wijzigen, terwijl de cliënten netto dezelfde woonlasten houden. Zo kunt u efficiënter (lees: meer) zorg en/of begeleiding leveren. En laat dat nu juist een van de bedoelingen zijn van de wetgever. Neemt u voor meer informatie hierover gerust contact met ons op.

Thema's: Vastgoed, Bouw en vastgoed en Zorg en welzijn
Auteurs: mr. Cynthia Grondsma, mr. Dirk-Jan Westra en mr. Eric van der Goot

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok