Raad van State kritisch op naleving Europese natuurregelgeving

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Sharon Dijksma, heeft als beleid, dat Nederland aan natuurbescherming niet meer doet dan hoogstnoodzakelijk op grond van het Europese recht. Juridisch kan dat. Maar dan moet daadwerkelijk ook binnen de regels van het Europese natuurbeschermingsrecht worden gebleven. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Raad van State) ziet daar als hoogste bestuursrechter streng op toe.

Een voorbeeld daarvan is de kwestie van een rondweg te Katwijk, waarvan een deel gelegen zou moeten zijn in een natuurgebied. Nederland bepaalt in beginsel zelf de grenzen van een te beschermen natuurgebied. Die begrenzing dient uitsluitend op grond van ecologische criteria te worden bepaald. Met andere woorden, de grens moet om dat gebied heen liggen, dat belangrijk is voor een beschermde dier- of plantensoort of een beschermd habitattype (een gebied met Europees zeldzame natuurlijke kenmerken).

In eerste instantie had Nederland een grens om het natuurgebied Meijendel & Berkheide gelegd, slechts gebaseerd op ecologische criteria. Toen de Staatssecretaris van Economische Zaken een nieuw besluit moest nemen over dit gebied, een zogenaamd aanwijzingsbesluit, werden de grenzen verlegd. Tussen een lokale natuurbeschermingsorganisatie en de Staatssecretaris van EZ stond niet ter discussie, dat het beschermde gebied door die grensverlegging kleiner was gemaakt omdat  een deel van dit gebied nodig was om de rondweg van Katwijk aan te kunnen leggen, aldus de Raad van State. In een beschermd natuurgebied kan dat niet.

De lokale natuurbeschermingsorganisatie werd in het gelijk gesteld, omdat het nieuwste besluit van de staatssecretaris niet correct is gemotiveerd. Met andere woorden; ook het nieuwste besluit moet slechts gebaseerd zijn op ecologische criteria, maar is dat niet. De Staatssecretaris moet haar huiswerk opnieuw doen van de Raad van State, waarbij het zeer de vraag is of een nieuwe motivering gevonden kan worden, die de toets van de Raad van State en aldus van het Europese natuurbeschermingsrecht kan doorstaan.

Thema's: Natuurregelgeving en Cultuur en natuur

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok