Natuurregelgeving

Natuurregelgeving ziet op de bescherming van de natuur. Die regelgeving is opgesteld, omdat menselijke activiteit directe invloed heeft op de natuur. Voorbeelden van wettelijke regelingen die de natuur beogen te beschermen zijn de Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet en de Boswet.

Kennis van natuurregelgeving is noodzakelijk voor bijvoorbeeld projectontwikkeling. Denk aan bedrijventerreinen en woningbouw. Maar ook bij de bouw van een enkel bouwwerk kunt u er mee te maken krijgen. Afhankelijk van de locatie, maar ook de functie van het gebouw bepaalt  natuurregelgeving wat wel en wat niet kan. Het is een echt specialisme. De advocaten van Rotshuizen Geense Advocaten kennen de natuurregelgeving.

Advocaten natuurregelgeving

Sector

Advocaten natuurregelgeving

Alle advocaten en juristen

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen IT-recht Arbeid Mediation Erfrecht Internationaal
Deze website gebruikt cookies Ok