INSPECTIE SZW STRENGER:

Boete in verband met asbestsanering

Een (hoofd)aannemer neemt een werk van een opdrachtgever aan tot renovatie van een X aantal woningen, waarin asbest is vastgesteld. Onderdeel van de aannemingsovereenkomst is een in opdracht van de opdrachtgever door adviseur A opgesteld asbestinventarisatierapport. Hieruit blijken de resultaten van een eerste asbestinventarisatie. Gaande de uitvoering van de renovatie zullen de woningen nader worden gecontroleerd op daarin aanwezige asbest. De sanering van de asbest dient te geschieden door een daartoe gecertificeerd bedrijf, waarvoor de aannemer een gecertificeerde onderaannemer inschakelt.

De opdrachtgever laat tijdens de uitvoering van de renovatie de bewoners van de woningen daaruit vertrekken. Daarna wordt door adviseur A nogmaals een asbestinventarisatie in de vrijgekomen woningen uitgevoerd. Daarbij komt het voor dat een woning alsnog als asbestverdacht wordt gekwalificeerd.

 

Na melding van nieuwe asbestverdachte woningen verschijnt er na enige tijd een nieuwe versie van het asbestinventarisatierapport, waarin betreffende de nieuwe asbestverdachte woningen:

 

òf gemeld wordt dat deze asbesthoudend blijken te zijn;

òf niets gemeld wordt (indien in die woningen geen asbest gevonden is).

 

De Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) houdt dit soort zaken scherp in de gaten. Scherper dan voorheen, nu de Inspectie begin 2013 heeft afgekondigd de komende jaren scherper asbestverdachte en asbesthoudende projecten te zullen volgen.

 

Het is zaak dat alle betrokkenen bij dit soort projecten alert zijn en blijven en de asbestprotocollen stipt volgen.

 

Wordt door de Inspectie een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwetgeving (Arbo) geconstateerd, dan volgt veelal een hoge boete. Er zijn voorbeelden, waarbij die rond de € 100.000,- liggen bij een werk van nog geen € 300.000,-.

Voor nadere advisering over zaken betreffende asbestsanering kunt u contact opnemen met mrs. Ana Ilicic of Pieter van Schravendijk.  

Thema's: Bouwen en Bouw en vastgoed

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok