Aansprakelijkheid aannemer opgerekt?

Het Gerechtshof Den Bosch heeft onlangs een aannemer aansprakelijk gehouden toen een meisje van negen jaar van een materiaalcontainer sprong en ongelukkig viel. Hoe ver gaat de aansprakelijkheid?


Een aannemer is in de gemeente Veldhoven bezig met de renovatie van woningen van woningcorporatie Aert Swaens. Voor de opslag van bouwmateriaal worden in de wijk op verschillende plaatsen containers neergezet. Deze worden geplaatst in overleg met de gemeente en zijn vergund. Een van de containers staat naast een speelveldje. Een meisje van negen klimt op de drie meter hoge container, springt eraf en breekt haar enkel. De vader van het meisje stelt de aannemer aansprakelijk voor de schade. De Rechtbank Den Bosch wijst de vordering af, het Gerechtshof Den Bosch acht de aannemer inderdaad aansprakelijk en wijst de vordering toe.

Waarom is de aannemer aansprakelijk? De vader van meisje heeft enerzijds aangevoerd dat de container gebrekkig was en anderzijds dat het onrechtmatig zou zijn om een container als deze bij een speelveldje te plaatsen. Allereerst overweegt het Gerechtshof dat met de container op zich zelf niets mis is. Maar, het moet als een gegeven worden beschouwd dat jonge kinderen speels en nieuwsgierig zijn. Als er een container in de wijk wordt geplaatst, dan trekt dat de aandacht van jonge kinderen en dan moet rekening worden gehouden met de gerede kans dat er kinderen op die container zullen klimmen.

Het plaatsen van hekken, al dan niet gecombineerd met afzetlint of waarschuwingsborden zou, volgens het Gerechtshof, een voor de hand liggende en niet bezwaarlijke maatregel zijn geweest. In de wijk waren meerdere containers ook daadwerkelijk achter hekken geplaatst. Het Gerechtshof overweegt dat een hekwerk, al dan niet voorzien van afzetlint en/of borden ook aan jonge kinderen duidelijk maken dat het niet de bedoeling is dat ze zich in de buurt van de container bevinden.

Hoewel er dus met de container niets mis is, is het plaatsen van de container op deze locatie, naast een speelveldje, zonder aanvullende voorzieningen toch onrechtmatig. Het gegeven dat er een vergunning verleend is door de gemeente, dat de locaties in overleg met de gemeente zijn gekozen, dat de arbeidsinspectie en de politie geen opdracht hebben gegeven tot het treffen van aanvullende maatregelen, doet daaraan niets af. Door te handelen zoals zij heeft gedaan, heeft de aannemer onrechtmatig gehandeld en is zij aansprakelijk voor de schade die het meisje geleden heeft.

Het arrest van het Gerechtshof Den Bosch overtuigt nauwelijks. Enerzijds overweegt zij dat kinderen van de leeftijd van dit meisje, negen jaar oud, speels en nieuwsgierig zijn en dat van oplettendheid en voorzichtigheid van deze kinderen bij het spel niet kan en mag worden uitgegaan. Anderzijds overweegt zij dat een hek, lint of bord de kinderen wel zou hebben weerhouden van het beklimmen van de container.

Een aannemer doet er in ieder geval verstandig aan om op containers en eventuele andere opslagfaciliteiten duidelijk aan te geven dat het niet is toegestaan deze te betreden en indien mogelijk hekken te plaatsen. De aansprakelijkheid lijkt weer een beetje opgerekt en het is de vraag of we Amerikaanse toestanden kunnen verwachten in Nederland, waarbij al het niet-wenselijk gedrag moet worden vermeld en verboden.

Tot slot moet nog worden opgemerkt dat het Gerechtshof nog een oordeel moet geven over eventuele eigen schuld omdat de ouders het kind had moeten waarschuwen en/of toezicht hadden moeten houden. Dat verlicht de aansprakelijkheid niet, de schadeplichtigheid mogelijk echter wel. Het meisje van negen is inmiddels 17 geworden en heeft nog steeds last van haar enkel.

Thema's: Bouwen en Bouw en vastgoed
Auteurs: mr. Wim Bulthuis en mr. Rudolf Knegtering

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok