Bouwbesluit 2012 in werking getreden per 1 april 2012

Een groot aantal bestaande voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in een nieuw landelijk bouwbesluit: het Bouwbesluit 2012. Dit nieuwe besluit is in de plaats gekomen van het Bouwbesluit 2003 en een groot aantal regelingen, zoals het landelijk Gebruiksbesluit en 418 gemeentelijke bouwverordeningen. Deze voorschriften zijn nu beter op elkaar afgestemd in één algemene maatregel van bestuur en één daarbij behorende ministeriële regeling, die beide in heel Nederland van toepassing zijn.

 

Het Bouwbesluit 2012 stelt nieuwe eisen aan het (ver)bouwen, het gebruik, de toestand en de sloop van gebouwen. De minimaal gewenste kwaliteit en veiligheid worden zo gewaarborgd, bijvoorbeeld op het gebied van de brandveiligheid. Die eisen zijn ook minder ingewikkeld geworden.

 

Voorbeelden:

 

In slaapkamers van nieuwe woningen moet er voortaan een raam open kunnen en mogen ventilatie-installaties minder geluid maken. Verder maken de verplichte buitenruimten ,zoals balkon, tuin en de buitenberging, in het nieuwe bouwbesluit hun rentree. De sloop van een bouwwerk mag voortaan van start na een sloopmelding. Een vergunning is niet altijd meer nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om het slopen van een gebouw met grotere hoeveelheden afval.

 

Interessant in het licht van de grote leegstand van kantoorpanden is, dat voor het verbouwen van leegstaande kantoren naar woningen geen ontheffing van nieuwbouweisen meer nodig is van de gemeente. Er geldt nu een landelijk geldend verbouwniveau. Dit scheelt tijd en bespaart kosten.

 

Hebt u een specifieke vraag, stuur dan een e-mail naar mr. J. Nijenhuis. U kunt mr. Nijenhuis ook bereiken op 058-2122444.

Thema's: Bouwen, Bestuursrecht, Bouw en vastgoed en Overheid en onderwijs

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok