Leegstand; tips en trucs voor gemeenten. Cursus voor gemeenten op 14 juni 2012

In Nederland staat ongeveer 7 miljoen m² kantoorruimte leeg. Het landelijk gemiddelde van leegstaande kantoorruimte bedraagt bijna 14%. Eén van de redenen voor deze leegstand is dat kantoorpanden snel verouderd zijn in de huidige markt. Veel kantoorruimte in verouderde panden voldoet niet meer aan de eisen en wensen van de gebruikers van nu. Ook een groeiend aantal particuliere woningeigenaren kampt met leegstand en zoekt naar oplossingen. Deze problemen en de gemeentelijke hulpmiddelen voor oplossingen komen aan de orde tijdens onze cursus voor gemeenten op donderdag 14 juni 2012.

 

Mrs. Ivo van der Meer en Jan Nijenhuis, beide ervaren bestuursrechtadvocaat, zullen u bijpraten over de leegstandproblematiek, de Leegstandwet, de Wet kraken en leegstand en de planologische problemen en oplossingen.

 

Samen met uw collega’s bent u op 14 juni om 15.00 uur van harte welkom op deze cursus, die plaatsvindt op ons kantoor. De afsluiting staat gepland om ongeveer 17.00 uur, waarna u een borrel wordt aangeboden. Deelname is kosteloos.

Thema's: Bestuursrecht en Overheid en onderwijs
Auteur: mr. Ivo van der Meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok