Vrijspraak voor het opzettelijk verontrusten van eenden

In het strafrecht is het een vast gegeven, dat iemand niet kan worden veroordeeld voor het plegen van een feit, dat op het moment van het plegen niet strafbaar was. Een politierechter heeft een verdachte vrijgesproken van het plegen van een feit, dat wellicht in de toekomst niet meer strafbaar is.

Bij vonnis van 17 november 2011 oordeelt de Rechtbank Den Haag, samengevat, dat het huidige verbod in de Flora- en faunawet om vogels opzettelijk te verontrusten, moet worden uitgelegd op basis van de Europese Vogelrichtlijn en het wetsvoorstel Wet Natuur. Dat wetsontwerp is nog niet eens bij de Tweede Kamer ingediend. Komt het tot een geldende Wet Natuur conform de voorgestelde tekst, dan zal het in de toekomst slechts verboden zijn om vogels opzettelijk te storen (in plaats van verontrusten), tenzij die storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de betreffende vogelsoort. Een man, die zijn hond wilde eenden liet doen opvliegen, werd vrijgesproken van de overtreding van het verbod om vogels opzettelijk te verontrusten, omdat zijn hond de vogels niet had gestoord en omdat de eenden wellicht later waren teruggekeerd. Bovendien was er geen sprake van een wezenlijke invloed op de instandhouding van de Wilde eend als vogelsoort.

 

Maar in de huidige Flora- en faunawet staat toch echt dat het opzettelijk verontrusten van vogels verboden is. 

 

 

 

Thema's: Natuurregelgeving en Cultuur en natuur

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok