Ontbinding gemeenschap per datum indiening verzoekschrift tot echtscheiding

Op 1 januari 2012 treedt de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen in werking.

Eén van de gevolgen van deze wet voor mensen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd is, dat bij echtscheiding die gemeenschap van goederen eerder wordt ontbonden.

Tot eind 2011 was het zo, dat het aanhangig maken van een echtscheidingsprocedure nog niet betekende, dat ook direct de gemeenschap van goederen was ontbonden: pas als de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente (waar je destijds was gehuwd) was ingeschreven (dus pas op de datum van echtscheiding), was de gemeenschap van goederen ontbonden.  Dat betekende dat de gemeenschap in twee gelijke helften was gedeeld en bezittingen en schulden van partijen na die datum niet meer in de gemeenschap van goederen vielen. Vervolgens moest die ontbonden gemeenschap van goederen nog worden verdeeld.

Als de advocaat op of na 1 januari 2012 een verzoekschrift tot echtscheiding indient en men is gehuwd in gemeenschap van goederen, dan is die gemeenschap ontbonden zodra het echtscheidingsverzoekschrift bij de rechtbank  is ingediend.

Als je in de oude regeling bijvoorbeeld een winnend lot in de staatsloterij kocht tijdens de echtscheidingsprocedure, dan viel die prijs in de gemeenschap van goederen en deelde je aanstaande ex in principe mee in die prijs.  In het nieuwe recht valt het winnende lot, gekocht nadat het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend, in beginsel buiten de gemeenschap van goederen.

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok