Versterkte huurbescherming: nieuwe wetgeving biedt meer bescherming voor huurders

Recente ontwikkelingen op het gebied van wetgeving hebben geleid tot een versterking van de huurbescherming in Nederland. Deze ontwikkeling heeft tot doel om een eerlijkere en evenwichtige huurmarkt te bevorderen en discriminatie en intimidatie tegen te gaan.
Morgen (1 juli 2023) treedt de Wet goed verhuurderschap in werking en ook de Wet betaalbare huur zit eraan te komen. Deze wetten introduceren diverse regels en verplichtingen voor verhuurders met als doel het waarborgen van goed verhuurderschap en het creëren van
een veilige en betaalbare woonsituatie voor huurders. In dit artikel bespreken we de belangrijkste aspecten van deze wetten en de mogelijke gevolgen ervan voor huurders in Nederland.

Wet goed verhuurderschap: Bevordering van kwaliteit en transparantie op de woningmarkt
Vanaf 1 juli 2023 treedt de wet goed verhuurderschap (Wgv) in werking, waardoor verhuurders meer verplichtingen hebben om huurders schriftelijk te informeren over specifieke aspecten van de huurrelatie. Dit gebeurt door middel van een informatieblad dat aan de huurovereenkomst wordt toegevoegd.

Het informatieblad moet onder andere de rechten en plichten van de huurder bevatten, evenals de hoogte van de waarborgsom, contactgegevens van een contactpunt waar huurders terecht kunnen met vragen over de gehuurde woning, contactgegevens van het gemeentelijke meldpunt voor ongewenst verhuurdersgedrag en informatie over betalingsverplichtingen inclusief jaarlijkse kostenoverzichten voor wat betreft de servicekosten.

Verdere details met betrekking tot de informatie die verhuurders moeten verstrekken, worden vastgesteld in de ministeriële regeling “goed verhuurderschap”. Volgens deze regeling moet het informatieblad ook het toegestane gebruik van de woning, voorwaarden voor het betreden van de woning zonder toestemming, en een verwijzing naar een website met informatie over huurovereenkomsten, huur- en prijsbescherming, het melden van gebreken aan verhuurder, de uitleg over kleine herstellingen en de redenen waarvoor de huurder zich tot de Huurcommissie of kantonrechter kan wenden bevatten.

De informatieverplichting geldt zowel voor nieuwe als bestaande huurovereenkomsten. Voor bestaande huurovereenkomsten geldt dat binnen één jaar na de inwerkingtreding van de wet verhuurders het informatieblad aan huurders moeten verstrekken. Niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot intrekking van de verhuurvergunning, dwangsommen en boetes.

De handhaving van de wet ligt bij gemeentelijke toezichthouders, die verhuurders kunnen aanspreken op naleving van de regels voor goed verhuurderschap.

Wet betaalbare huur: Uitbreiding van huurprijsbescherming naar het middenhuursegment
De Wet betaalbare huur (Wbh) breidt de huurprijsbescherming uit van het lage huursegment naar het middenhuursegment in Nederland. Het middenhuursegment omvat woningen met huurprijzen tussen €808,07 en €1.021,02. Deze wet stelt maximale huurprijzen vast en beperkt jaarlijkse huurprijsstijgingen in het middenhuursegment tot de CAO-loonontwikkeling + 0,5%. Verhuurders kunnen niet afwijken van deze regels. De wet beoogt betaalbare woningen toegankelijker te maken en huurders meer bescherming te bieden. De ingangsdatum is gepland op 1 januari 2024.

Heeft u vragen over deze nieuwe wetgeving of advies dan wel een standaard informatieblad nodig? Ik en mijn collega’s huurrechtspecialisten José Kemper en Dirk-Jan Westra staan voor u klaar.

Thema's: Ondernemen en Commerciële (ver)huur

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Beledigen van je baas in een groepsapp reden voor ontslag op staande voet?
    Lees meer
  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok