Topstudente definitief toegelaten tot opleiding geneeskunde

Een cum laude afgestudeerde gymnasiaste mag alsnog beginnen aan de opleiding geneeskunde. Eerder heeft DUO haar bewijs van toelating vervallen verklaard als gevolg van een administratieve fout. De rechter heeft de aankomend studente, onze cliënte, in het gelijk gesteld. DUO wenste in hoger beroep te gaan, maar ziet daar nu toch van af.

Onze cliënte heeft in 2015 haar gymnasium cum laude afgerond. Hierna heeft zij een tussenjaar gehad en eind 2015 heeft zij zich ingeschreven voor de studie geneeskunde, waaraan zij altijd al heeft willen beginnen. Omdat zij cum laude haar gymnasiumdiploma heeft behaald, hoefde zij niet mee te doen aan de loting, maar zou zij direct worden geplaatst. Die bevestiging heeft zij in januari 2016 ook ontvangen van DUO. In het inschrijvingsproces, dat via Studielink verloopt, is uiteindelijk echter iets fout gegaan, wat enorme gevolgen voor onze cliënte bleek te hebben. Op 19 juli 2016 is er namelijk een bericht op Studielink geplaatst en had zij op een link moeten klikken om te bevestigen dat zij nog altijd aan de studie geneeskunde wenste deel te nemen. Normaliter ontving onze cliënte altijd een e-mailbericht wanneer er een nieuw bericht op Studielink werd geplaatst, maar dat heeft zij in dit geval niet gehad. Omdat zij niet binnen de termijn van twee weken op de bewuste link heeft geklikt, heeft DUO vervolgens haar inschrijving doorgehaald. Ondanks dat onze cliënte direct nadat zij op de hoogte raakte van deze situatie contact opnam met DUO (een dag nadat de termijn was verstreken), weigerde DUO haar clementie te verlenen.

In een ultieme poging om toch nog te kunnen beginnen aan de studie waarop zij zich al zo lang had verheugd, heeft onze cliënte zich tot de bestuursrechter gewend. In de uitspraak van 31 augustus 2016 is zij door de bestuursrechter in het gelijk gesteld. Naar haar oordeel had DUO in dit uitzonderlijke geval clementie moeten verlenen, zoals DUO ook doet wanneer een (aankomend) student zich per ongeluk uitschrijft op Studielink. De bestuursrechter heeft geoordeeld dat DUO in dit geval ten onrechte niet heeft gehandeld naar analogie met die gedragslijn.

Ondanks dat uit de uitspraak duidelijk blijkt dat de bestuursrechter enkel tot dit oordeel is gekomen op basis van de uitzonderlijke omstandigheden in dit geval en derden aan deze uitspraak dus geen enkel recht kunnen ontlenen, heeft DUO onze cliënte nog twee dagen in spanning gehouden, nadat telefonisch werd medegedeeld dat hoger beroep werd overwogen. Vandaag ontving onze cliënte het verlossende bericht, inhoudende de DOU toch afziet van hoger beroep. Zij is zeer verheugd dat zij met dit bericht verder kan deelnemen aan de introductie van haar studie geneeskunde en dat zij nu eindelijk echt kan starten met die studie die zij al zo lang heeft willen starten.

Zoals geschreven, kunnen derden geen rechten ontlenen aan deze uitspraak. Een vraag die nog wel gesteld kan worden, is of belangrijke berichten, zoals het bericht dat onze cliënte heeft gemist, enkel via Studielink bekend zouden kunnen worden gemaakt, zonder dat iemand ook op andere wijze op de hoogte wordt gesteld van het feit dat er een bericht geplaatst is. Studielink valt wat dit betreft te vergelijken met de berichtenbox die de overheid sinds enige tijd ook gebruikt. Ook daarin worden berichten van de overheid geplaatst en wordt een attendering per mail gestuurd naar de burger. Vrijwel niemand zal echter de berichtenbox in de gaten houden, zonder dat hij of zij een e-mailbericht ontvangt dat er een nieuw bericht door een overheidsinstantie is geplaatst in de berichtenbox. Stel echter dat u een e-mailbericht mist en er pas later achter komt dat er een bericht in de berichtenbox is geplaatst, dan vormt dat een behoorlijk risico. Als het bericht een besluit betreft waar u bezwaar tegen had willen maken, dan zou het immers kunnen voorkomen dat de bezwaartermijn al is verstreken op het moment dat u het bericht leest. In de uitspraak van onze cliënte heeft de bestuursrechter geoordeeld dat het verzenden van een attendering via de e-mail slechts een service is. De wet eist echter dat de bekendmaking van een besluit moet geschieden op een geschikte wijze. De vraag die in de toekomst nog eens gesteld zou kunnen worden in een vergelijkbaar geval, is of het enkel plaatsen van een bericht in de berichtenbox, dan wel in Studielink, wel een geschikte wijze van een bekendmaking van een besluit is. Gelukkig voor onze cliënte kan die vraag in haar zaak in het midden blijven. Zij kan definitief starten met de opleiding geneeskunde, waarmee wij haar heel veel succes en plezier wensen.

Thema's: Overheid en onderwijs, Bestuursrecht en Onderwijs
Auteur: mr. Eric van der Goot

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok