Onderwijs

Het onderwijsrecht is het geheel van rechtsregels die het onderwijs beheersen. Van de arbeidsrechtelijke positie van de werknemers, van de rechten van leerlingen en de verantwoordelijkheden van de onderwijsbesturen.

Advocaten onderwijs

Sector

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen Arbeid Familie Strafrecht Internationaal

Advocaten onderwijs

Ivo van der Meer

Overheid en onderwijs
Ambtenaren
Cultuur en natuur

Eric van der Goot

Overheid en onderwijs
Zorg en welzijn
Wlz
Wmo

Alle advocaten

Deze website gebruikt cookies Ok