Wijzigingen in de nieuwe Aanbestedingswet: onderaannemers

De huidige Aanbestedingswet 2012 is per 1 april 2013 in werking getreden. De wet moet worden aangepast, omdat op 28 maart 2014 drie nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn vastgesteld. Die moeten uiterlijk op 18 april 2016 worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Dat is niet gebeurd nog, maar de richtlijnen werken al wel door.

De afgelopen maanden zijn artikelen verschenen over de wijziging van de Aanbestedingswet In dit artikel de wijziging betreffende de regeling omtrent onderaannemers.

Onderaannemers

Met de wijzing van de Aanbestedingswet is beoogd om de aanbestedende dienst meer houvast te bieden ten aanzien van door de hoofdaannemer in te schakelen onderaannemers. De aanbestedende dienst moet bij de hoofdaannemer de namen, contactpersonen en vertegenwoordigers van de onderaannemers opvragen. Ook als er wijzigingen optreden in deze gegevens moet de hoofdaannemer de aanbestedende dienst informeren. Dat geldt eveneens voor nieuwe onderaannemers van de hoofdaannemer.

Deze verplichting geldt alleen voor werken en diensten die ter plaatse onder rechtstreeks toezicht van de aanbestedende dienst worden verleend en dus niet voor diensten zoals call-centerdiensten, zo volgt uit de parlementaire geschiedenis.

Een ander belangrijk punt is de vervanging van de onderaannemer. De aanbestedende dienst mag controleren of een uitsluitingsgrond van toepassing is op de onderaannemer Als dat zo is, kan de aanbestedende dienst vervanging van de onderaannemer eisen (tenzij niet proportioneel). In geval van een dwingende uitsluitingsgrond is vervanging zelfs verplicht. Deze bevoegdheid komt de aanbestedende dienst toe indien dit met zoveel woorden in de aanbestedingsstukken is vermeld.

Thema's: Bouw en vastgoed en Aanbestedingen
Auteurs: mr. Wim Bulthuis, mr. Rudolf Knegtering en mr. Dirk-Jan Westra

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok