Detachering juridisch medewerker Sociaal Domein

De Centrale Raad van Beroep heeft op woensdag 18 mei 2016 uitspraak gedaan in drie zaken over huishoudelijke hulp. Dit zijn de eerste zaken waarin de Centrale Raad heeft geoordeeld over de aanspraak op huishoudelijke hulp onder de nieuw ingevoerde Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor het binnen uw gemeente gehanteerde Wmo-beleid en kan zorgen voor een toename van werkzaamheden. Bent u voorbereid op deze beleidsaanpassing?

Heeft u als gemeente, onder andere als gevolg van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, tijdelijk extra juridische ondersteuning nodig bij de uitvoeringstaken van de Wmo of bij de taken binnen het Sociaal Domein in het algemeen? Kunt u extra ondersteuning gebruiken bij de behandeling van bezwaar- en beroepschriften in het kader van de Wmo/het Sociaal Domein?  Onze juridisch medewerker, Anneke Bottema, die specialist is in het Sociaal Domein, is flexibel  beschikbaar. Bijvoorbeeld bij wijze van detachering kan zij u (tijdelijk) ondersteunen bij uw taken. Informeer naar de mogelijkheden. U kunt haar telefonisch bereiken via 058-2122444 of per e-mail via bottema@rgadvocaten.nl.

Thema: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok