Zorgverlener start kort geding tegen Svb vanwege pgb-problematiek

De Rechtbank Amsterdam behandelt vrijdag 5 juni 2015 vanaf 11.00 uur het kort geding dat een cliënte van ons, een zorgverlener, tegen de Svb heeft aangespannen, nu zij al maandenlang nauwelijks betalingen ontvangt uit het pgb van haar opdrachtgeefster. Hierdoor zijn onze cliënte en haar gezin in ernstige moeilijkheden geraakt.

Onze cliënte verleent persoonlijke verzorging en begeleiding aan een opdrachtgeefster aan wie daarvoor een persoonsgebonden budget (‘pgb’) beschikbaar is gesteld. Sinds 1 januari 2015 wordt dit pgb beheerd door de Svb. Het zal niemand zijn ontgaan dat dit op zijn zachtst gezegd niet van een leien dakje loopt en daar plukt onze cliënte de wrange vruchten van. Terwijl zij ruim € 5.000,- te goed heeft, heeft de Svb nog maar € 875,- voldaan.

Nu de Svb nog geen oplossing heeft geboden en inmiddels al bijna een halfjaar is verstreken, ziet onze cliënte geen andere mogelijkheid dan dat zij de Svb in kort geding betrekt. Zij vraagt in die procedure de rechter de Svb te veroordelen tot betaling van een deel van haar vordering, waarbij zij stelt dat de Svb onrechtmatig handelt jegens haar. Wettelijk is namelijk vastgelegd dat de Svb declaraties binnen dertig dagen moet voldoen, maar die bepaling schendt de Svb in ernstige mate.

Aangezien de zorgverlening aan de desbetreffende opdrachtgeefster het hoofdinkomen betreft van onze cliënte, is zij door het vrijwel uitblijven van betalingen in ernstige moeilijkheden geraakt. Zoals het nu lijkt, kunnen haar kinderen hierdoor niet mee met het jaarafsluitende etentje van school en hun verjaardag is zonder festiviteiten voorbij gegaan. Zo schreef onze cliënte: ‘ik voel mij eenzaam en ik schiet tekort naar mijn kinderen. Ik schaam mij.’

De rechter is ook verzocht een voorschot op een schadevergoeding toe te kennen aan onze cliënte. Met die vergoeding hoopt onze cliënte dan snel iets leuks met haar kinderen te doen. Zo kunnen haar kinderen het verdriet wat zij hebben om alles wat zij momenteel tekortkomen hopelijk even vergeten. Tot slot vraagt onze cliënte de rechter de Svb voor de toekomst te gebieden de declaraties wél binnen dertig dagen te voldoen.

De openbare zitting vindt plaats op vrijdag 5 juni 2015 vanaf 11.00 uur in de Rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg 220. Voor meer informatie over deze procedure kunnen persdiensten contact opnemen met Eric van der Goot, die onze cliënte in deze procedure bijstaat.

Thema's: Overheid en onderwijs en Zorg en welzijn
Auteur: mr. Eric van der Goot

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok