Binnentreden in een woning

Een burgemeester mag in beginsel een machtiging afgeven aan zijn ambtenaren om te kunnen binnentreden in een woning. Dit kan noodzakelijk zijn om informatie te vergaren, ten behoeve van gemeentelijke taken. Een van die taken betreft het beslissen op handhavingsverzoeken van buren.

Op 23 april jl. deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in een zaak over het afgeven van een dergelijke machtiging.

De betreffende bewoner, die op vele fronten in de clinch ligt met diverse buren, had geweigerd vrijwillig mee te werken aan een onderzoek in zijn woning. Hij weigerde ook de ambtenaren toe te laten, nadat die daartoe een machtiging hadden verkregen van de burgemeester. Uiteindelijk hebben de betreffende ambtenaren zich met behulp van de politie toegang moeten verschaffen tot de woning.

De Raad van State oordeelt dat de burgemeester een dergelijke machtiging mag afgeven, mits hij dat zorgvuldig voorbereidt. Die zorgvuldige voorbereiding kan bestaan uit het eerder doen van waarnemingen op het perceel van de betreffende persoon, zonder dat in de woning onderzoek is of had kunnen worden verricht. Uit deze uitspraak volgt dat een burger niet snel een ambtenaar de toegang tot zijn woning kan weigeren, indien deze ambtenaar over een machtiging tot binnentreden beschikt.

Ivo van der Meer 

 

Thema's: Bestuursrecht en Overheid en onderwijs
Auteur: mr. Ivo van der Meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok