Binnentreden in een woning

Een burgemeester mag in beginsel een machtiging afgeven aan zijn ambtenaren om te kunnen binnentreden in een woning. Dit kan noodzakelijk zijn om informatie te vergaren, ten behoeve van gemeentelijke taken. Een van die taken betreft het beslissen op handhavingsverzoeken van buren.

Op 23 april jl. deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak in een zaak over het afgeven van een dergelijke machtiging.

De betreffende bewoner, die op vele fronten in de clinch ligt met diverse buren, had geweigerd vrijwillig mee te werken aan een onderzoek in zijn woning. Hij weigerde ook de ambtenaren toe te laten, nadat die daartoe een machtiging hadden verkregen van de burgemeester. Uiteindelijk hebben de betreffende ambtenaren zich met behulp van de politie toegang moeten verschaffen tot de woning.

De Raad van State oordeelt dat de burgemeester een dergelijke machtiging mag afgeven, mits hij dat zorgvuldig voorbereidt. Die zorgvuldige voorbereiding kan bestaan uit het eerder doen van waarnemingen op het perceel van de betreffende persoon, zonder dat in de woning onderzoek is of had kunnen worden verricht. Uit deze uitspraak volgt dat een burger niet snel een ambtenaar de toegang tot zijn woning kan weigeren, indien deze ambtenaar over een machtiging tot binnentreden beschikt.

Ivo van der Meer 

 

Thema's: Bestuursrecht en Overheid en onderwijs
Advocaat: mr. Ivo van der Meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Manfield krijgt tik op de vingers vanwege een vingerscan
    Lees meer
  • De Inspectie inspecteert en publiceert
    Lees meer
  • Meerdere opdrachtgevers en een aanbestedingsprocedure, hoe zit dat?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Deze website gebruikt cookies Ok