‘Bommelder’ Sint Annaparochie in vrijheid gesteld door gerechtshof

De man die op vrijdag 14 februari 2014 melding deed van het aantreffen van een verdacht pakketje bij zijn woning in Sint Annaparochie en vervolgens zelf aangehouden werd vanwege verdenking van het doen van een valse bommelding, is op dinsdag 18 maart 2014 in vrijheid gesteld door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden.

 

Op 26 februari 2014 had de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, nog de gevangenhouding van de man voor een periode van dertig dagen bevolen. Tegen deze beschikking was namens de man hoger beroep ingesteld, dat op 17 maart 2014 behandeld is door het gerechtshof. Het gerechtshof oordeelde naar aanleiding van deze behandeling als volgt:

 

“Het hof kan zich niet verenigen met de beschikking, waarvan beroep, en de daarvoor gegeven gronden, zodat die beschikking zal worden vernietigd. Het hof is van oordeel dat de grond waarop het bevel tot gevangenhouding berust, niet aanwezig is, terwijl evenmin van een andere grond voor voorlopige hechtenis is gebleken.”

 

De voorlopige hechtenis van de man is dan ook beëindigd. 

 

Mr. Ersen Albayrak  

 

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok