Nieuwe drempelwaarden voor Europese aanbesteding van overheidsopdrachten 2014-2015

De Europese Commissie heeft een nieuwe drempelwaarde bekend gemaakt die gelden voor Europese aanbestedingsprocedures. Indien de geraamde waarde van een opdracht deze drempelwaarde overschrijdt, dient een te vergeven opdracht Europees aanbesteed te worden overeenkomstig de Europese aanbestedingsrichtlijnen. De drempelwaarden zijn:

Richtlijn 2004/18/EG

Werken

5.186.000,-

 

Leveringen

   207.000,-

*

Diensten

   207.000,-

*

Overheidsopdrachten op het gebied van onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten en telecommunicatiediensten en diensten vallen onder bijlage 2B

€   

207.000,-

 

Prijsvragen algemeen (artikel 67)           

€ 

207.000,-

*

Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken (artikel 8a)        

5.186.000,-

 

Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken (artikel 8b) 

€   

207.000,-

 

Concessie voor openbare werken (artikel 56)

5.186.000,-

 

* Voor de centrale overheid is dit bedrag € 134.000,-


 

 

 

Richtlijn 2004/17/EG

 

 

 

Opdrachten voor leveringen en diensten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten

414.000,-

 

Opdrachten voor werken in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten  

5.186.000,-

 

 

Richtlijn 2009/81/EG

 

 

 

Opdrachten voor leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

414.000,-

 

Opdrachten voor werken op defensie- en veiligheidsgebied

5.186.000,-

 

 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij mr. Wim Bulthuis.

Thema's: Aanbestedingen en Bouw en vastgoed
Advocaat: mr. Wim Bulthuis

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Manfield krijgt tik op de vingers vanwege een vingerscan
    Lees meer
  • De Inspectie inspecteert en publiceert
    Lees meer
  • Meerdere opdrachtgevers en een aanbestedingsprocedure, hoe zit dat?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Deze website gebruikt cookies Ok