Congres gemeenten 5 september 2013

Eind 2012 deed de rechtbank te Utrecht een opmerkelijke uitspraak. De gemeente Stichtse Vecht werd strafrechtelijk veroordeeld, nadat twee verkeersdeelnemers waren omgekomen ten gevolge van een slecht onderhouden weg.


De rechtbank te Utrecht oordeelde, dat zowel het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen als het feitelijke onderhoud van de weg, geen exclusieve taken zijn van een gemeente. Die uitspraak heeft bij juristen stof doen opwaaien. Daarnaast staat de vraag, of de strafrechtelijke immuniteit van overheden volledig moet worden opgeheven, weer op de agenda van de Tweede Kamer.

 

Omdat mr. Gina Kamsma de verdachte (ambtenaar) bijstond in de zogenaamde Pikmeerzaak, welke heeft geleid tot het Pikmeerarrest I in 1996 en het Pikmeerarrest II in 1998, volgt zij de ontwikkelingen op de voet over de eventuele strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden.

 

In het Pikmeerarrest II heeft de Hoge Raad bepaald dat een lagere overheid, zoals een gemeente, strafrechtelijk kan worden vervolgd, tenzij de op zich strafbare feiten onderdeel uitmaken van het uitvoeren van een exclusieve overheidstaak door de lagere overheid. Nadien is veel discussie uitgebarsten in de maatschappij.

 

Wij praten de gemeenten (en vooral ook de burgemeesters) graag bij over de laatste stand van zaken, waarbij wij u ook praktische tips willen geven, die nuttig kunnen zijn wanneer de gemeente met het strafrecht in aanraking komt. Vaak is na een tragisch voorval direct sprake van hectiek en politieke gevoeligheden. Voor ons de reden om gemeenten op een rustiger moment voor te lichten over haar positie.

 

Burgemeesters en medewerkers van gemeenten zijn welkom in de vergaderruimte van ons kantoor op donderdag 5 september 2013, 15.30 uur. Deelname is gratis.

Thema's: Ambtenaren en Overheid en onderwijs

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok