WOZ-waarde is voor woningcorporaties van bijzonder belang

De periode waarin de WOZ-beschikkingen worden verzonden, is weer aangebroken. Voor eenieder is het van bijzonder belang om kritisch te kijken naar de vastgestelde WOZ-waarde. Gelet op het door de regeringspartijen met D66, ChristenUnie en SGP gesloten akkoord omtrent de woningmarkt geldt dit in het bijzonder voor woningcorporaties.

Naast de verhuurderheffing, die wellicht op advies van Aedes een jaar wordt uitgesteld, geldt dat de jaarlijkse huurverhoging tot 4% boven de inflatie mag stijgen voor inkomens boven de € 43.000,-. De maximering van de huurprijs tot 4,5% van de waarde ingevolge de Wet waardering onroerende zaken (‘WOZ’), zoals dit in het regeerakkoord staat, wordt hierbij losgelaten.

Een van de maatregelen die blijkens de brief d.d. 13 februari 2013 van Minister Blok nog voor Prinsjesdag zal worden voorgesteld, betreft de vereenvoudiging van het woningwaarderingstelsel. Er zal een stelsel komen waarbij ook rekening wordt gehouden met de WOZ-waarde. Daarbij zal, eveneens in afwijking van het regeerakkoord, ook een maximale huur gaan gelden voor de inkomens boven de € 43.000,-.

Hoewel de uitvoering van de plannen van de regering nog ongewis is, is het belangrijk om hier nu al rekening mee te houden, om een onjuiste vaststelling te voorkomen die meer dan alleen fiscale gevolgen heeft. Corporaties hebben belang bij een reële WOZ-waarde, omdat bij het nieuwe stelsel de maximale huurprijs ongetwijfeld op een of andere wijze beperkt zal worden tot een bepaald percentage van de WOZ-waarde. Hierdoor zouden de jaarlijkse huurverhogingen wellicht al (te) snel een halt worden toegeroepen, waarmee de financiering van de verhuurderheffing gevaar loopt.

Wilt u meer informatie over de houdbaarheid van de door u ontvangen WOZ-beschikking(en)? Neemt u dan contact op met mr. Eric van der Goot.

Thema's: Bestuursrecht, Vastgoed en Overheid en onderwijs
Auteur: mr. Eric van der Goot

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok