Wet arbeid vreemdelingen

De Wet arbeid vreemdelingen kan leiden tot ingewikkelde discussies en hoge boetes.


Voor Nederlandse bedrijven kan het aantrekkelijk zijn om buitenlandse werknemers laaggeschoold werk te laten doen. Maar pas op; soms is een werkvergunning nodig. De regelgeving is ingewikkeld. Zeer regelmatig doet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak over hoge boetes gebaseerd op deze wet, uitgedeeld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Raad van State mag het besluit van de minister zonder terughoudendheid toetsen aan het  beleid van dat ministerie. Zijn het werknemers of toch zelfstandigen? Is er voor werknemers met deze nationaliteit een vergunning nodig? Is er aanleiding de boete te matigen? De rechter beoordeelt het besluit van de minister volledig. Op 20 februari jl. bracht de Raad van State een persbericht uit over Turkse werknemers.  Mogen zij wellicht zonder werkvergunning in Nederland werken? Die vraag is voorgelegd door de Raad van State aan Europa.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mr. Gina Kamsma.

Thema's: Bestuursrecht en Overheid en onderwijs

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok