Bestuursprocesrecht is ingrijpend veranderd per 1 januari 2013

Het bestuursprocesrecht is wezenlijk gewijzigd begin 2013. Onder andere dat van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze wet is nog net voor de Kerst door de Eerste Kamer aangenomen.


De aangepaste Awb is met name van toepassing op bezwaar- en beroepsprocedures met een besluit in primo (eerste besluit van de overheid) van na 31 december 2012 en op hoger beroepsprocedures met een uitspraak van de rechtbank van na 31 december 2012.

 

Er zijn veel inhoudelijke wijzigingen, meestal in het voordeel van degene, die wenst dat de overheidstoestemming (vergunning, ontheffing, bestemmingsplan et cetera) in stand blijft. Wijzigingen die vaak rechtstreeks komen uit de eerdere Crisis- en herstelwet, die met name beoogt grote bouwprojecten snel en gemakkelijk door de gerechtelijke procedures te loodsen.

 

Een aantal voorbeelden: 

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact op met de mrs. Gina Kamsma of Eric van der Goot.

Thema's: Bestuursrecht, Overheid en onderwijs en Cultuur en natuur
Auteur: mr. Eric van der Goot

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok