Geen nieuwe aanbestedingsregelgeving per 1 januari 2013

Wetgevingsprocedure loopt vertraging op


Het is de bedoeling dat het Nieuwe Aanbestedingsbesluit en de Nieuwe Aanbestedingswet tegelijkertijd in werking treden. De streefdatum was 1 januari 2013. Omdat de Raad van State nog geen advies heeft uitgebracht over het Aanbestedingsbesluit, zal die streefdatum niet worden gehaald. Er wordt nu naar gestreefd om het Aanbestedingsbesluit en de Aanbestedingswet op 1 april 2013 in werking te laten treden.

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met mr. Wim Bulthuis op 058 21 22 444 of stuur een e-mail w.h.c.bulthuis@rotshuizengeense.nl.

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok