“Roze bef met witte stippen”

De wereld om ons heen verandert. Dat is niet nieuw, dat is geen trend, maar simpelweg inherent aan het samenleven van de mens. Soms ingegeven vanuit onvrede, gedreven door verlangen, gestoeld op innovatie of het gevolg van louter toeval. Boeiend is het verhaal van Wilhelm Röntgen die op 8 november 1895 bij toeval ‘zijn’ röntgenstralen ontdekte. Zijn ontdekking betekende vooruitgang voor de (medische) wereld, en leverde ook Röntgen persoonlijk geen windeieren; de eerste Nobelprijs voor Natuurkunde. Verandering is niet immer een te temmen beest; soms, vaak zelfs, verdient verandering het om te worden omarmd. “Truth be told”, dat zit  niet zo in de moderne mens.

Binnen onze behouden samenleving, spant de advocatuur dan voorts de kroon; verroest in oude gebruiken en tradities. Collega is confrère of, als men al langer zij aan zij de juridische waarheid koestert, amice of amica. Bovendien al sinds mensenheugenis gekleed in een antimodieuze toga die cliënten nog wel eens aan het lachen maakt. “Kek jurkje meester Dol.” Voor verandering is, in juridische termen, de advocatuur maar weinig ontvankelijk. Toch zijn er thans onmiskenbaar ontwikkelingen gaande; niet direct de verdienste van de advocatuur ingegeven door zelfreflectie. Bestendige trends die moeten worden begrepen in de context van maatschappelijke ontwikkelingen. Trends waaraan de advocatuur niet kan ontkomen.

De samenleving verhardt. Dientengevolge is de cliënt meer dan ooit mondig en eigengereid. De cliënt weet wat hij wil, ‘wijs’ geworden via Wikipedia. Waar van oudsher een kloof bestond tussen de advocaat en zijn cliënt, is die kloof thans hooguit nog een kier. De moderne advocaat is niet langer studeerkamerjurist, op een voetstuk geplaatst door zijn cliënt. De advocaat 2.0 is een soort ‘Mr. Phill’: empathisch, sociaal vaardig en hij beheerst het ‘Jip- en-Jannekeën’. De kwaliteit van de dienstverlening is voor de cliënt niet langer meer afhankelijk van inhoud alleen. ‘Soft-skills’ en een klik zijn thans minstens zo bepalend voor waardering. Ook wordt voeling met branche en affiniteit met de vestigingsplaats steeds belangrijker gevonden, hetgeen mijns inziens de opmars van sterke regiokantoren verklaart.

Raakt zijn sociale antenne meer ontwikkeld, parallel is de advocaat in toenemende mate juridisch maar beperkt; een aanpalende trend is die van specialisatie. Bij bosjes ontspruiten nichekantoren, zich toeleggend op een markt of specifiek rechtsgebied. Dan niet oer-Hollands Ondernemingsrecht of Mededingingsrecht praktiserend maar, met Angelsaksische allure, ‘Mergers & Aquisitions’ en ‘Competition Law’.

Tegen diezelfde achtergrond van internationalisering en globalisering heeft ook de Zuidas-advocatuur het licht gezien; een internationale transactiediscipline met een karakter dat zich moeilijk laat rijmen met het klassieke beeld van de advocaat. Een wereld op zich en tot de verbeelding sprekend, dat blijkt wel uit het succes van “Zo Zuidas”. Bovendien een wereld die bij de ‘eerstejaars’ aangeprezen als het juridisch walhalla. Feit is wel, dat ikzelf in een geschil met mijn verhuurder niet direct mijn hoop zou vestigen op een partner van Houthoff Buruma, gelijk ik niet zou floreren bij de overname van de Friesland Bank door de Rabobank. Er is in de advocatuur een tweedeling ontstaan die de komende jaren zal polariseren. Dat moet ook de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) hebben gedacht bij de introductie van een ‘Zuidas-master’. Ook de introductie van de Law Firm School (LFS) door veertien Zuidas kantoren draagt bij een verdere afzonderring.

Toch raken de bovengenoemde ontwikkelingen het wezen van de advocatuur mijns inziens niet. Gelukkig maar. Noem het conservatief, maar gebruiken en tradities waarborgen een deugdelijke rechtsgang waarbij diezelfde vormloze zwarte toga staat voor uniformiteit en gelijkwaardigheid. De nabije toekomst voorziet niet in een roze bef met witte stippen, en dat is maar goed ook. Hoewel in zijn algemeenheid geldt dat verandering meer mag worden omarmd, leent de advocatuur zich daarvoor nu eenmaal niet. “Je kunt ook overdrijven.” Wilhelm Röntgen stierf op 10 februari 1923 aan de gevolgen van röntgenstraling.

Bron: Mr. Michaël Dol

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok