NEN-normen niet gratis; geldend toetsingskader voor bouwprojecten

De hoogste rechter stelt dat de overheid niet verplicht is om de NEN-normen gratis aan te bieden. Dit omdat de normen waarnaar wordt verwezen in bouwregelgeving niet algemeen verbindend zijn. Wel zijn ze algemeen geldend.


Voor vrijwel alles wat gebouwd wordt is een omgevingsvergunning (voorheen geheten: een bouwvergunning) nodig. De aanvraag voor deze vergunning wordt wat betreft de technische aspecten van de bouw getoetst aan het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit wordt weer verwezen naar de NEN-normen.

 

De NEN-normen waarnaar in het Bouwbesluit wordt verwezen zijn niet openbaar. Voor het gebruik dient betaald te worden aan NEN, variërend van enkele euro’s tot honderden euro’s per norm. Toch worden aanvragers geacht deze normen te kennen, nu hun bouwplan er aan dient te voldoen. Een vraag die al langer leefde in de bouwpraktijk was of dit wel helemaal terecht was. Deze vraag is nu ook door de hoogste rechter beantwoord.

 

De rechtbank Den Haag oordeelde dat de NEN-normen onverbindend zijn. In Het Gerechtshof Den Haag heeft, kort gezegd, geoordeeld dat de NEN-normen geen wettelijke normen zijn. Wel zijn de NEN-normen volgens het gerechtshof verplichte normen, omdat er in het Bouwbesluit naar wordt verwezen. Omdat het geen wettelijke normen zijn, is publicatie door de overheid niet verplicht

 

Vervolgens is in cassatie door de Hoge Raad geoordeeld dat de overheid niet verplicht is om de NEN-normen kosteloos aan te bieden. Ook de Hoge Raad is van mening dat de NEN-normen geen wettelijke normen zijn die met zich brengen dat die normen gepubliceerd moeten worden. Wel zijn de normen (algemeen) geldend volgens de Hoge Raad, omdat er in de bouwregelgeving naar wordt verwezen.

Daarmee is definitief de kous af en betreft het voor de overheid een positieve uitkomst, maar voor velen in de bouwpraktijk is het een teleurstelling. Zij hadden gehoopt dat ook andere normen dan NEN-normen meer geaccepteerd zouden worden en/of dat door deze procedures de NEN-normen voortaan kosteloos ter beschikking zouden worden gesteld.

Thema's: Bouwen, Bestuursrecht, Bouw en vastgoed en Overheid en onderwijs
Auteur: mr. Dirk-Jan Westra

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok