Import van een Savannah kat zonder vergunning strafbaar

Een liefhebber van exotische dieren koopt een kruising tussen een huiskat en een beschermde wilde Serval kat, te weten een Savannah kat, uit de Verenigde Staten. De koper zegt dat hij is afgegaan op de verkoopinformatie. Het was een gedomesticeerde kat en aan alle formaliteiten zou zijn voldaan.

De Serval kat is een beschermde uitheemse diersoort en een nakomeling van dat dier is dat ook. Daarom is voor invoering een vergunning vereist, aldus de Rechtbank Haarlem in een vonnis van 20 juli 2011. Import zonder vergunning is strafbaar op grond van de Flora- en faunawet. Deze wet beschermt onder andere de natuurlijke populaties van diersoorten in Nederland.

Verdachte heeft de Savannah kat gekocht voor $ 27.000 van een Amerikaans bedrijf. In januari 2008 is op de luchthaven Schiphol de voor verdachte bestemde Savannah kat aangevoerd, maar nooit aan hem geleverd omdat de kat direct door de douane in beslag is genomen.

De rechtbank is van oordeel dat de verdachte had moeten onderzoeken of er voor de invoering van de Savannah kat een vergunning was vereist. De koper heeft een zware onderzoeksplicht. Dat de levering niet plaats heeft gevonden, doet volgens de rechtbank niet af aan het feit dat verdachte de kat heeft gekocht en opzet heeft gehad op de in de tenlastelegging gestelde handelingen. Het medeplegen van opzettelijke overtreding van het bij artikel 13, lid 1, Flora- en faunawet gestelde voorschrift kan dan ook bewezen worden verklaard. Het is verboden een dergelijk dier naar Nederland te halen.

De rechtbank past artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht toe. Dat houdt in dat er geen straf aan verdachte zal worden opgelegd. Hierbij acht de rechtbank verschillende feiten van belang. Ten eerste het feit dat er circa drie jaar is verstreken vanaf de invoering van de kat. Vervolgens de verkeerde voorlichting van het Amerikaanse bedrijf en het feit dat de verdachte het strafbare feit niet willens en wetens heeft willen begaan. Tenslotte speelt het feit dat er geen eerdere veroordeling van een soortgelijk strafbaar feit is begaan door verdachte en het feit dat de dure kat inmiddels al overleden is. De koper heeft de kat nooit in zijn armen kunnen sluiten.

Thema's: Natuurregelgeving en Cultuur en natuur

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok