Persbericht 16 november 2010 inzake ‘Nij Beets’

Pleitnotitie mw. mr. B. Klunder pro forma zitting 16 november 2010

PLEITNOTITIE

 

 1. Vandaag wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. De verdediging heeft op dit moment geen verzoeken en verzet zich niet tegen de gevraagde aanhouding door de Officier van Justitie.
 2. Ik wil wel wat onder uw aandacht brengen, waar ik tijdens de inhoudelijke behandeling verder mee zal gaan.
 3. De zaak tegen mijn cliënte trekt enorm veel media-aandacht. In het strafrecht geldt als absoluut uitgangspunt dat iemand onschuldig is, totdat de rechter zijn oordeel heeft uitgesproken (‘de onschuldpresumptie’). Voor en tijdens de behandeling van een strafzaak wordt daarom uitgegaan van de onschuld van de betreffende verdachte. Mijn cliënte heeft immers recht op een eerlijk proces.
 4. Cliënte is echter al ‘publiekelijk veroordeeld’. Op vrijdag 13 augustus 2010, een dikke week na de aanhouding, heeft het openbaar ministerie bekend gemaakt in een persbericht dat mijn cliënte bekend heeft viermaal zwanger te zijn geweest en haar baby’s na de bevalling om het leven heeft gebracht. De vraag is of meer prudentie niet was aangewezen. Op het bureau zat een hevig geëmotioneerde jonge vrouw, die herhaaldelijk aangeeft alles niet meer te weten. Een jonge vrouw die op dat moment bijna in shock is door alles wat haar overkomt, maar tegelijkertijd wel wil meewerken met het politieonderzoek.
 5. Na veelvuldige en uitvoerige gesprekken komt een beeld naar voren van de derde en vierde bevalling. Maar ten aanzien van de eerste en de tweede bevalling blijft dit ontzettend moeilijk voor cliënte. Zij dreigt data en gebeurtenissen door elkaar heen te halen. Het tijdsbestek behelst ongeveer acht jaar. Cliënte wil graag meewerken en legt verklaringen af. Maar wat houden deze verklaringen precies in? Om tot een bewezenverklaring te kunnen komen, moet bijvoorbeeld vaststaan dat de baby’s bij de geboorte nog in leven waren. Is dit wel steeds het geval? Gaat het om vier bekentenissen die qua feiten en omstandigheden überhaupt kunnen kloppen? De verdediging zal hier tijdens de inhoudelijke behandeling veel uitvoeriger op in gaan.
 6. Het past naar mijn mening niet dat op zo’n vroeg moment al met een dergelijke verklaring naar buiten is gekomen, zoals op vrijdag 13 augustus jl. door het Openbaar Ministerie is gedaan. De Handleiding gedragscode van het Openbaar Ministerie schrijft voor dat, ik citeer: “aan de pers zoveel objectieve informatie wordt gegeven als op dat moment – alle in het geding zijnde omstandigheden in aanmerking genomen - verantwoord is”. De verdediging vindt de berichtgeving van 13 augustus jl. niet alleen gezien het tijdstip, maar gezien de signalen die cliënte toen ook al afgaf, niet verantwoord.
 7. Dit gezegd hebbende wil ik voor nu afronden.

 

mr. Barbara Klunder

Rotshuizen Geense Advocaten

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

 • Digitale error komt voor risico van de advocaat
  Lees meer
 • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
  Lees meer
 • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
  Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok