Vordering indienen

Heeft u een vordering bij een faillissement waarbij een curator van Rotshuizen Geense optreedt? Met behulp van onderstaand formulier kunt u eenvoudig uw claim kenbaar maken bij de curator.

Alleen concurrente vorderingen via dit formulier

Via deze site kunnen alleen concurrente vorderingen ingediend worden. Boedelvorderingen en preferente vorderingen kunnen schriftelijk of per mail (faillissementen@RGAdvocaten.nl) worden ingediend. Boedelvorderingen zijn in het algemeen vorderingen die zijn ontstaan na datum faillissement, dus in de boedelperiode. Preferente vorderingen zijn in het algemeen vorderingen van belastingdienst en UWV. Boedel- en preferente vorderingen hebben voorrang op concurrente vorderingen.

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen IT-recht Arbeid Mediation Erfrecht Internationaal

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok