Vordering indienen

Heeft u een vordering bij een faillissement waarbij een curator van Rotshuizen Geense optreedt? Met behulp van onderstaand formulier kunt u eenvoudig uw claim kenbaar maken bij de curator.

Alleen concurrente vorderingen via dit formulier

Via deze site kunnen alleen concurrente vorderingen ingediend worden. Boedelvorderingen en preferente vorderingen kunnen schriftelijk of per mail (faillissementen@RGAdvocaten.nl) worden ingediend. Boedelvorderingen zijn in het algemeen vorderingen die zijn ontstaan na datum faillissement, dus in de boedelperiode. Preferente vorderingen zijn in het algemeen vorderingen van belastingdienst en UWV. Boedel- en preferente vorderingen hebben voorrang op concurrente vorderingen.

Bouw en vastgoed Overheid en onderwijs Zorg en welzijn Cultuur en natuur Ondernemen Faillissementen IT-recht Arbeid Mediation Familie Erfrecht Internationaal

Actueel

  • Het medisch beroepsgeheim in geval van een vordering van het OM
    Lees meer
  • EU-US Data Privacy Framework: een nieuwe richting in de gegevensbescherming tussen de EU en de V
    Lees meer
  • Versterkte huurbescherming: nieuwe wetgeving biedt meer bescherming voor huurders
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok