WEBINAR HUURRECHT | DE VERWARDE HUURDER: HUURRECHT EN ZORG(PLICHT)?

Huurrecht en zorg(plicht)?
Bijna iedere verhuurder krijgt wel eens te maken met een huurder die overlast voor zijn/haar omgeving veroorzaakt of misschien wel dusdanig in de war is dat hij/zij een gevaar voor zichzelf vormt. Het veroorzaken van overlast en verwaarlozing zijn vaak signalen dat er meer aan de hand is met een huurder. Als de overlast dermate ernstig is dat van de verhuurder niet gevergd kan worden dat de huurovereenkomst voortgezet wordt en alle mogelijk stappen zijn door de verhuurder doorlopen en vastgelegd, kan ontruiming gevorderd worden. De vraag is echter of dit altijd wenselijk is en of daarmee het probleem daadwerkelijk wordt opgelost. Wellicht kan een woningcorporatie vanuit haar signaalfunctie al in een eerdere fase aan de bel trekken bij instanties, waardoor bijvoorbeeld een bemoeizorgtraject gestart kan worden. Wat mag een woningcorporatie delen en in welke gevallen moet zij dit doen? Waar begint een zorgplicht en waar eindigt deze?

Op deze vragen gaan wij in tijdens het webinar.

U krijgt minimaal 24 uur voorafgaand aan het webinar een link toegestuurd, waarmee u het webinar kunt volgen.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!

Datum: donderdag 9 maart 2023 van 15:30 tot 17:00 uur
Locatie: Vanaf uw werkplek

Actueel

  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok