Persbericht Thialf

De bouwcombinatie Jorritsma Bouw en Bouwgroep Dijkstra Draisma heeft besloten bezwaar te maken tegen de voorgenomen gunning van de verbouw van het Thialf stadion aan Ballast Nedam.

Jorritsma/Dijkstra Draisma is als tweede geëindigd. Uit de voorlopige gunningsbeslissing blijkt dat de bouwcombinatie Jorritsma/Dijkstra Draisma wel heeft ingeschreven met een lagere prijs dan Ballast Nedam. Het ontwerp van Ballast Nedam werd echter beter gewaardeerd dan het ontwerp van Jorritsma /Dijkstra Draisma. Met die beoordeling en de motivering die daarbij door Thialf is gegeven zijn Jorritsma/Dijkstra Draisma het niet eens. Jorritsma en Dijkstra Draisma is er veel aangelegen de opdracht binnen te halen. Zij geven leiding aan een geheel Fries consortium van bedrijven. Naast Jorritsma Bouw en Bouwgroep Dijkstra Draisma bestaat het consortium uit de Architecten Gear, Installatiebedrijven Pranger-Rosier en ITBB, en de adviseurs Grontmij en Ekwadraat. Het consortium dat samen meer dat 1000 Friese werknemers telt hecht aan de werkgelegenheid die de opdracht met zich brengt. Jorritsma Bouw en Bouwgroep Dijkstra Draisma hebben daarom haar advocaat mr. Wim Bulthuis van het Leeuwarder kantoor Rotshuizen Geense Advocaten ingeschakeld om namens hen een kort geding te starten. Wanneer het kort geding zal plaatsvinden is nog niet bekend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Wim Bulthuis.

Inmiddels is bekend dat de zitting zal plaatsvinden op 6 maart a.s. bij de rechtbank te Leeuwarden. 

 

Thema's: Aanbestedingen en Bouw en vastgoed
Auteur: mr. Wim Bulthuis

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok