Congres BSA (Business Software Alliance) en Social Media op de werkvloer

De Business Software Alliance (BSA) is een internationale private organisatie die zich richt op de bestrijding van illegaal softwaregebruik. Menig ondernemer, groot of klein, heeft al eens een brief van de BSA ontvangen, waarin wordt aangekondigd dat de BSA onder een aantal bedrijven in de betreffende branche steekproefsgewijs controles zal uitvoeren op het gebruik van illegale software. Sommige ondernemers worden zelfs onverwacht geconfronteerd met een inval van deze ‘softwarepolitie’.


Wat moet u doen als u een brief van de BSA hebt ontvangen? Hoe ver reiken de bevoegdheden van de BSA?  En wat moet u doen als de softwarepolitie onverwacht bij u aan de deur klopt?  Tijdens het eerste middagdeel van ons congres BSA en Social Media op de werkvloer informeren wij u over  de werkwijze en bevoegdheden van de BSA en de grote (financiële) consequenties die een inval van de BSA voor uw onderneming kan hebben.  Daarnaast geven wij u praktische tips over hoe u problemen met de BSA kunt voorkomen.

Het tweede middagdeel van het congres staat in het teken van Social Media op de werkvloer.

Social Media is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en ook in arbeidsrechtelijk perspectief spelen Social Media een steeds grotere rol. Werkgevers en werknemers maken massaal gebruik van Social Media, zoals Twitter, LinkedIn en Facebook.

Social Media bieden werkgevers kansen en kunnen een positieve bijdrage leveren aan uw onderneming. Maar elke medaille heeft twee kanten. Gebruik van Social Media brengt ook risico’s met zich mee. Met één druk op de enter-knop kan uw vertrouwelijk bedrijfsinformatie op de digitale snelweg komen te liggen.  En wat te denken van de reputatieschade die uw onderneming kan leiden als een  werknemer zich negatief over u uitlaat op Twitter?

In één middag wordt u aan de hand van praktijkgevallen door ons bijgepraat over het gebruik van Social Media in arbeidsrechtelijk perspectief en de mogelijkheden die u als werkgever heeft om het Social Mediagebruik van uw werknemers te sturen,  aan banden te leggen of zelfs te verbieden  teneinde de belangen van uw onderneming zo goed mogelijk te beschermen.

Het congres BSA en Social Media op de werkvloer vindt plaats op donderdag 26 september 2013, 15.00 uur in de vergaderruimte van ons kantoor. Deelname is gratis.

Na afloop van het congres wordt u door Rotshuizen Geense Advocaten een borrel aangeboden, waar u met de spreker, mr. Ana Ilicic en andere aanwezigen nog nader over de onderwerpen van gedachten kunt wisselen

Indien er vragen zijn die u tijdens het congres graag behandeld zou willen zien, kunt u deze vooraf  per e-mail toe zenden aan a.ilicic@rotshuizengeense.nl.

Programma
15.00 uur       ontvangst
15.15 uur       BSA
16.00 uur       Pauze
16.15 uur       Social Media op de werkvloer
17.00 uur       Borrel en gelegenheid to napraten

De inschrijving sluit op 24 september 2013. 

Thema's: Arbeid en Ondernemen

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok