De besloten vennootschap 2.0; mogelijkheden en aandachtspunten

Ondernemend Friesland,

Per 1 oktober jl. is de Wet Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht in werking getreden. Daarmee zijn de regels voor de besloten vennootschap ingrijpend veranderd en aanzienlijk versoepeld. Daarnaast is per 1 januari jl. het Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht in werking getreden.

Bent u bestuurder van, of anderszins betrokken bij, een besloten vennootschap en wenst u informatie over de gevolgen? Overweegt u de oprichting van een besloten vennootschap of wellicht de omzetting van uw vennootschap onder firma of eenmanszaak? Word in één avond kosteloos geinformeerd door de accountant (BentAcera), de notaris (Harmsma & Nijenhuis Notarissen) en de advocaat (Rotshuizen Geense Advocaten); ontdek de mogelijkheden en word gewezen op de aandachtspunten!

Gedurende de avond zal de hele levensloop van de besloten vennootschap aan de orde komen. BentAcera zal u informeren over de motieven, drijfveren en aspecten die bij de oprichting van uw besloten vennootschap een rol behoren te spelen. Harmsma & Nijenhuis Notarissen zal u informeren over de versoepelde eisen ten aanzien van de totstandkoming en de verruimde mogelijkheden voor wat betreft de inrichting van uw besloten vennootschap. Rotshuizen Geense Advocaten tot slot, zal u informeren over de aandachtspunten ‘bij leven' van de besloten vennootschap onder het nieuwe regime. Concreet is het programma als volgt:

17.00-17.30 Inloop en ontvangst
17.30-18.10 Drijfveren en motieven, Ra. J. Diks (BentAcera accountants & adviseurs)
18.10-18.50 Oprichting en inrichting, mr. J.F. Harmsma (Harmsma & Nijenhuis Notarissen)
18.50-19.20 Pauze (de broodmaaltijd wordt u aangeboden door de organisatoren)
19.20-20.30 De BV in bedrijf, mr. M.Ph. Dol (Rotshuizen Geense Advocaten)
20.00-21.00 Vragen- en netwerkborrel (de borrel wordt u aangeboden door de organisatoren)

Meld u aan via onderstaand inschrijfformulier of klik hier om een ‘papieren' inschrijfformulier te downloaden. Wees er snel bij; er is slechts ruimte voor 150 deelnemers. De inschrijving sluit op 18 april 2013, waarna u van ons een deelnemerslijst zult ontvangen. Mochten naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen rijzen, dan kunt u contact zoeken met de heer mr. M.(Michaël) Ph. Dol (Rotshuizen Geense Advocaten). Mr. Dol is te bereiken op telefoonnummer 058 21 22 444 en per mail via m.ph.dol@rotshuizengeense.nl.

Thema: Ondernemen

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok