Hoogte incassokosten vanaf 1 juli 2012 beperkt

Op 13 maart 2012 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Normering buitengerechtelijke incassokosten aangenomen. Met de wet wordt aan schuldeisers en schuldenaren op voorhand duidelijkheid gegeven over de redelijkheid van de incassokosten door de maximale hoogte van de incassokosten vast te leggen.

 

Volgens de minister is hierdoor niet langer nodig om enkel vanwege de onduidelijkheid of onvrede over de hoogte van de incassokosten een gerechtelijke procedure te starten, waarin de rechter de redelijkheid van de incassokosten toetst. Met dit voorstel worden vooral consumenten en éénmanszaken beter beschermd tegen onredelijke incassokosten.

 

De vergoeding wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag. Dat percentage wordt lager naarmate de vordering hoger wordt. De vergoeding bedraagt:

Wanneer de schuldenaar een consument is, kan niet van de regeling worden afgeweken. In het geval dat de schuldenaar geen consument is, kunnen partijen overeenkomen af te wijken van de wettelijke regeling voor incassokosten. Als een afwijking is afgesproken, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden, ontstaat er geen wijziging voor vorderingen van bedrijven op bedrijven. Vanzelfsprekend blijft de norm gelden dat de incassokosten redelijk dienen te zijn en in redelijkheid dienen te zijn gemaakt.

 

De wet treedt per 1 juli 2012 in werking en is van toepassing op vorderingen waarbij – kort gezegd – de betalingstermijn na 1 juli verstrijkt.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. R.H. Knegtering.

Thema's: Incasso's, Faillissementen en Ondernemen
Auteur: mr. Rudolf Knegtering

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok