Cursus voor gemeenten; de leegstandsproblematiek

Op 14 juni jl. heeft de jaarlijkse cursus voor gemeenten plaatsgevonden, met als thema: de leegstandsproblematiek, de Leegstandwet, de Wet kraken en leegstand en de planologische problemen en oplossingen.


In Nederland staat veel kantoorruimte leeg, met name in de grote steden. Kantoorruimte in verouderde panden voldoet niet meer aan de eisen en wensen van de gebruikers van nu. Tijdens de cursus is gebleken dat ook gemeenten in Friesland te maken hebben met de leegstandsproblematiek. Het gaat dan niet zozeer om leegstaande kantoorruimte, als wel om leegstaande woningen van particulieren.  

Mrs. Ivo van der Meer en Jan Nijenhuis, bestuursrechtadvocaten, hebben deze problematiek en oplossingen uitgebreid besproken aan de hand van voorbeelden en vragen uit de praktijk van gemeenten. Na afloop van de cursus werd, onder het genot van een hapje en een drankje, nog even doorgesproken over de leegstandsproblematiek; een interessante middag dus!

Indien u eens wenst met ons van gedachten te wisselen, kun u contact opnemen met mr. Ivo van der Meer of mr. Jan Nijenhuis.

Thema's: Bestuursrecht en Overheid en onderwijs
Auteur: mr. Ivo van der Meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok