Woningcorporaties en de strijd tegen bewonersoverlast

Congres voor woningcorporaties op 9 juni jl.

Bewonersoverlast is een onderwerp waar woningcorporaties welhaast dagelijks te maken hebben. Gemeentes hebben in het bestrijden van overlast ook een belangrijke rol. Op 9 juni jl. hebben wij ons jaarlijks in juni terugkerende Congres voor woningcorporaties over dit onderwerp gehouden onder het motto: ‘Bewonersoverlast: hoe kunnen woningcorporaties en gemeenten samenwerken?’

Tijdens het congres is aandacht besteed aan bewonersoverlast als gevolg van overbewoning, hennepkwekerijen en verzamelzucht. Sluiting van huurwoningen is een middel dat door gemeenten zelden of nooit wordt aangewend. Maar een corporatie kan een gemeente vragen dat wel te doen, bijvoorbeeld wanneer de concrete veroorzaker van overlast niet kan worden aangewezen, maar om de woning heen wel overlast is. Ook werd de mogelijkheid besproken dat de gemeente haar dossier overhandigt aan de corporatie, opdat daarmee een ontbindingszaak kan worden gestart.

Een lastig element is dat de rechter in ontbindingsprocedures dikwijls rekening pleegt te houden met het sociale karakter van een woningcorporatie. Graag adviseren wij u als corporatie hoe vanuit een juridische optiek met een bepaalde situatie het beste zou kunnen worden omgegaan. Mocht het toch tot een procedure komen, dan staan wij u ook daarin graag bij. Vroegtijdige begeleiding van ons bij een overlastveroorzakende huurder kan ervoor zorgen dat u bij de rechter minder snel voor verrassingen komt te staan.

Indien u de cursusmap wenst te ontvangen en/of eens met ons van gedachten wilt wisselen, kunt u contact opnemen met mr. Gina Kamsma: r.c.m.kamsma@rotshuizengeense.nl of (058) 21 22 444.

Thema: Overheid en onderwijs

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok