Horeca en gemeenten: zoeken naar een balans

Congres voor gemeenten op 19 mei jl.

In de horeca hebben ondernemers zich aan vele regels te houden, die voor een belangrijk deel door gemeenten moeten worden gehandhaafd. Dit kan spanning en soms ook ergernis met zich brengen. Op 19 mei jl. hebben wij ons jaarlijks in mei terugkerende congres voor gemeenten over dit onderwerp gehouden, dat dit jaar was getiteld: ‘Horeca en regelgeving, lust of last?’

Tijdens het congres is aandacht besteed aan respectievelijk regeldruk en handhaving en de Wet Bibob. Uit de discussies die de behandeling van deze onderwerpen opriepen, bleek dat gemeenten worstelen met het vinden van een balans tussen de belangen van de horeca en de bezoekers hiervan enerzijds en het openbaar belang anderzijds.

 

Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste balans of het voeren van een procedure, indien geen tussenweg wordt gevonden.

Indien u de cursusmap wenst te ontvangen en/of eens met ons van gedachten wilt wisselen, kunt u contact opnemen met mr. Ivo van der Meer of mr. Jan Nijenhuis: i.van.der.meer@rotshuizengeense.nl, j.nijenhuis@rotshuizengeense.nl of (058) 21 22 444.

Thema: Overheid en onderwijs
Auteur: mr. Ivo van der Meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Over de toepassing van artikel 6:19 van de Awb bij ruimtelijke plannen
    Lees meer
  • Verhuurders let op: we gaan weer terug naar vaste huurcontracten
    Lees meer
  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok