Workshop actualiteiten aanbestedingsrecht 5 april 2011

Er is een constante stroom aan ontwikkelingen in het aanbestedingsrecht. Is een aanbesteding aan u nog wel besteed?

Het aanbestedingsrecht is sterk in beweging. Niet alleen is er een constante stroom aan nationale en internationale rechtspraak. Er staat tevens een nieuwe nationale Aanbestedingswet op stapel en onlangs is de WIRA in werking getreden. Al deze ontwikkelingen blijven niet zonder gevolgen voor zowel aanbestedende diensten als inschrijvers. Om de ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden is het noodzakelijk deze voortdurend bij te houden. Deze workshop biedt u daartoe de gelegenheid.

Thema's: Aanbestedingen, Bouw en vastgoed en Ondernemen
Auteur: mr. Dirk-Jan Westra

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok