Een besluit van de overheid blijft uit. Dat kan betekenen dat de overheid een dwangsom moet beta

Een besluit van een overheidsorgaan kan sinds kort worden afgedwongen met een dwangsom. Wanneer een burger bijvoorbeeld een vergunning om te bouwen of een ander besluit van de overheid nodig heeft en dat niet tijdig wordt genomen, kan dat voor problemen zorgen.

Bijvoorbeeld omdat met de aannemer een tijdstip voor het begin van de bouw is afgesproken. Voor besluiten die niet genomen worden binnen de geldende termijnen is er sinds eind 2009 de “Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen”. In de praktijk heeft deze wet pas sinds recent belang, omdat zij niet op eind 2009 al lopende gevallen van toepassing is.

Zodra de in de regelgeving vermelde termijn om te besluiten is verstreken, kan de burger een officiële brief aan de overheid sturen, waarin wordt vermeld dat het besluit er binnen twee weken moet zijn. Als dat besluit er dan niet binnen twee weken is, is de overheid de burger een dwangsom per dag verschuldigd. De dwangsommen kunnen oplopen tot een maximum van
€ 1.260,-.

 

De nieuwe wet geeft de burger bovendien de mogelijkheid om na die twee weken beroep in te stellen bij de rechter. Als het besluit er voor de uitspraak niet is, zal de rechter zelf ook een dwangsom vaststellen, die bovenop de al verschuldigde dwangsommen komt en die hoger is. De uitspraak doet de rechter snel na het instellen van beroep door de burger, zonder zitting. Meestal gaat het om een bedrag van € 100,- per dag met een maximaal te betalen bedrag van € 15.000,-, maar afhankelijk van het belang kan dat ook meer zijn. Zo is er een geval waarin de rechter het maximum op € 52.500,- heeft gesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. J. Nijenhuis of mr. I. van der Meer. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 058 21 22 444.

Thema's: Bestuursrecht en Overheid en onderwijs
Auteur: mr. Ivo van der Meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Actueel

  • Digitale error komt voor risico van de advocaat
    Lees meer
  • Wro of Omgevingswet bij een gewijzigd bestemmingsplan?
    Lees meer
  • Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding, doorgeschoten regeling?
    Lees meer

Meer nieuws Nieuwsbrief

Advocaten en juristen

Wim Bulthuis

Advocaat

Ivo van der Meer

Advocaat

Cynthia Grondsma

Advocaat

Dirk-Jan Westra

Advocaat

José Kemper

Advocaat

Willemijn Kuper

Advocaat

Lisa Blankestijn

Advocaat

Ayla Bosma

Advocaat

Femke de Jong

Advocaat

Aimée Tjalma

Advocaat

Gido Kalfsbeek

Juridisch medewerker

Alle advocaten en juristen

Deze website gebruikt cookies Ok